MERIDOnews.

Merido News – 36/2023


Czy zapisaliście się na konferencje OSOZ nt. Krajowego Systemu e-Faktur i Przydatnych funkcji w KS-AOW?

Jak wspominaliśmy w Merido News 32  i Merido News 34 wciąż można zapisać się na szkolenia dotyczących Obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) i Przydatnych funkcji w systemie KS-AOW. Zachęcamy do wzięcia udziału w powyższych szkoleniach.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW21 z dnia 2023.09.07 [2023.2.0.6]

  • Dodano obsługę komunikatu LEK 3.0 (obowiązuje od okresu nr 17 – zestawienie za pierwszą połowę września).

Aby móc bezproblemowo rozliczyć refundację za pierwszą połowę września należy posiadać KS-Aptekę w wersji minimum 2023.2.0.6. Nasz serwis na bieżąco aktualizuje program apteczny do najnowszej wersji w aptekach, które mają podpisaną z nami umowę serwisową.


Jakie nowe funkcje pojawiły się w IKP?

Aplikacja Internetowego Konta Pacjenta towarzyszy nam od dłuższego czasu. Od 1 września, pojawiły się na niej dwie nowe funkcjonalności.

Pierwszą jest licznik wody – funkcja, która pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia organizmu. Korzystanie jest intuicyjne, a wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej IKP.

Druga funkcjonalność to lista bezpłatnych leków dla dzieci do ukończenia 18 lat i osób powyżej 65 roku życia. Pełną listę leków możemy przeglądać lub przeszukiwać ją według zadanych kryteriów (wieku, grup leków lub alfabetycznie).


Jakie zmiany w sposobie realizacji recept elektronicznych czekają nas w najbliższym czasie?

Planowane zmiany w ustawie z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2022.2301 z późn.zm.) dotyczą między innymi realizacji „rocznej” recepty elektronicznej (art. 96a ust 7a pkt 2).

Zapisy ustawy wejdą w życie w dniu następującym po jej ogłoszeniu. Od 1.11.2023 obowiązywać będzie ponadto obliczanie ¾ okresu stosowania dla recept rocznych.

7aa .„W przypadku gdy na recepcie, o której mowa w ust. 7a pkt 2, przepisano ilość większą niż do 120-dniowego stosowania, kolejną ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do następnego 120-dniowego okresu stosowania pacjent może otrzymać po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę”.

Oznacza to, że jeśli pacjent będzie miał receptę roczną i wykupi lek na 120 dni stosowania, to po kolejną porcję leku na 120 dni stosowania będzie mógł przyjść dopiero po 90 dniach od poprzedniej realizacji.

Od 1.03.2024 wyliczenie ilości leku do wydania pacjentowi ma przejąć system P1.


Pobierz PDF