MERIDOnews.

Merido News – 34/2023


Jak za darmo zmniejszyć koszty, skrócić czas obsługi i zwiększyć efektywność płatności kartami w aptece?

Korzystając z rozwiązania Obsługa Kart Płatniczych (OKP) apteka zyskuje:

  • zmniejszenie kosztów dzierżawy terminali, poprzez zamianę dotychczasowych urządzeń na zajmujące mniej miejsca PIN Pady bez wbudowanej drukarki (drukowanie potwierdzeń zapłaty odbywa się bezpośrednio na drukarce fiskalnej lub termicznej),
  • zwiększenie szybkości obsługi pacjentów (brak konieczności wpisywania kwoty na terminalu),
  • eliminacja pomyłek związanych z ręcznym wprowadzaniem kwot do zapłaty,
  • integrację urządzeń płatniczych z programem aptecznym (kwota na urządzeniu pojawia się automatycznie, tuż po naciśnięciu przycisku zapłaty kartą w KS-Aptece),
  • możliwość zamykania raportu sprzedaży w terminalu płatniczym w dowolnym czasie (rozliczanie zmian kasjerów)

Aby skorzystać z rozwiązania wystarczy zgłosić się do swojego operatora terminali, który powinien za darmo wykonać zmianę urządzeń oraz integrację z KS-Apteką.


Czy wiecie, że został udostępniony BLOZ symulacyjny zawierający zmiany list refundacyjnych od 1 września?

W dniu 22.08.2023 r. został udostępniony BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia M.Z. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 sierpnia 2023 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.09.2023 r.

Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu zmian w aptece można znaleźć tutaj.

Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia

Czekamy na bazę BLOZ zawierającą zmiany z obwieszczenia. Jak tylko się pojawi będziemy wprowadzać bufory zmian w aptekach.


Czy zapisaliście się już na szkolenie przygotowujące do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KseF)?

Od 1 lipca 2024 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obligatoryjne dla większości firm w całej Polsce.

Wdrożenie integracji z KSeF jest skomplikowanym projektem wymagającym wcześniejszego zaplanowania procesu implementacji w każdym z podmiotów i podjęcia już teraz szeregu działań w zakresie m.in. przeprojektowania wewnętrznego obiegu faktur. Co ważne, proces dostosowania do wymogów stawianych przez Ministerstwo Finansów będzie wyglądał inaczej dla aptek i sieci aptecznych a inaczej dla hurtowni farmaceutycznych, przychodni czy szpitali ze względu na specyfikę działania, procesy biznesowe, wielkość organizacji, liczbę transakcji czy liczbę i różnorodność rozwiązań informatycznych.

Kamsoft zaprasza wszystkie osoby odpowiedzialne za przygotowanie organizacji do obowiązkowego korzystania z KSeF w aptekach, hurtowniach, przychodniach i szpitalach do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, podczas których przedstawi aktualny status prawny, a także zaprezentuje narzędzia IT umożliwiające przygotowywanie zleceń fakturowania, przesyłanie ich do KSeF a także dostęp do faktur ustrukturyzowanych wystawionych przez dostawców.

Celem tych szkoleń jest przybliżenie zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych od strony prawnej i technologicznej oraz przedstawienie rozwiązań IT produkcji KAMSOFT pozwalających na skuteczną integrację z platformą KSeF.

Harmonogram szkoleń:

19.09.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w aptekach i sieciach aptek.
26.09.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w hurtowniach farmaceutycznych.
03.10.2023 r. godz.10.00 – Faktura ustrukturyzowana w przychodniach i szpitalach.

Szkolenia kierowane są do głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się procesem wystawiania i przetwarzania faktur w organizacjach, oraz innych osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych wymogów stawianych przez Ministerstwo Finansów.

Formularz zgłoszeniowy


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 z dnia 2023.08.23 [2023.2.0.1]

  • Rozwiązano niedogodność, która objawiała się losowym brakiem automatycznego wycofywania kodów z NMVS bezpośrednio po procesie wydruku paragonu. Kody pozostawały w kolejce do wycofania i użytkownik musiał wycofać te kody ręcznie z poziomu okna NMVS.

Zmiany w module APW11 z dnia 2023.08.24 [2023.2.0.2]

  • Leki on-line – rezerwacje: rozwiązano problem objawiający się brakiem informacji zwrotnej do pacjenta o gotowości rezerwacji do odbioru.

Pobierz PDF