MERIDOnews.

Ważne! Bezpłatne leki dla osób poniżej 18 lat i powyżej 65 lat.


Aktualizacja z dnia [31.08.2023]

Poniżej publikujemy najnowszy komunikat od firmy Kamsoft:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dzisiaj, tj. 31 sierpnia 2023, została opublikowana wersja systemu KS-AOW 2023.2.0.3, która:

  • umożliwi realizację recept z nowym uprawnieniem DZ (leki bezpłatne dla osób do 18 roku życia) od 1 września 2023 r.
  • ustawi domyślność opcji, pozwalającą na określenie wieku Seniora (APW11.2.169 Uprawnienie Senior: Minimalny wiek pacjenta) na 65+,

Informujemy również, że Baza KS-BLOZ od dnia 31 sierpnia 2023 r. zawiera informacje o bezpłatnych lekach dla osób do 18 roku życia i osób powyżej 65 lat zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które zacznie obowiązywać od 1 września 2023 r.

W dniu dzisiejszym w aptekach z umową serwisową przeprowadzamy aktualizację KS-Apteki i przygotowujemy bufory BLOZ.


Komunikat z dnia [30.08.2023]

Poniżej publikujemy komunikat od firmy Kamsoft:

Szanowni Państwo,

Od dzisiaj, tj. 30 sierpnia 2023 r., wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, na mocy, której osobom do ukończenia 18 roku życia oraz osobom powyżej 65 roku życia przysługuje prawo do nabycia bezpłatnych leków określonych w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu.

Oznacza to, że od dzisiaj mogą pojawiać się w aptekach recepty z uprawnieniem S wystawione dla osób w wieku 65+, czyli dodatkowe 10 roczników.

Przypominamy, że 16 sierpnia opublikowaliśmy wersję systemu KS-AOW 2023.2.0.0, w której dodaliśmy opcję pozwalającą na określenie wieku Seniora (APW11.2.169 Uprawnienie Senior: Minimalny wiek pacjenta). Domyślnie ustawiliśmy ją na 75+ z uwagi na to, że nie była znana na ten czas data wejścia w życie ustawy. Dzisiaj apteki mogą tą opcję przestawić na 65+, aby uniknąć pojawiania się komunikatów w trakcie realizacji recept z uprawnieniem S dla pacjentów w wieku 65 do 75 lat.

Informujemy, że jutro, tj. 31 sierpnia 2023, wydamy kolejną wersję systemu KS-AOW 2023.2.0.3, która:

  • ustawi domyślność opcji, o której mowa wyżej na 65+,
  • umożliwi realizację recept z nowym uprawnieniem DZ (leki bezpłatne dla osób do 18 roku życia).

Aktualnie nie jest opublikowany w obwieszczeniu wykaz bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia. Jest wielce prawdopodobne, że sierpniowe obwieszczenie, które wchodzi w życie 1 września br. zostanie w ostatnich dniach sierpnia zaktualizowane o wykaz leków bezpłatnych dla dzieci oraz zaktualizowany zostanie wykaz bezpłatnych leków dla seniorów. Oznacza to, że 31 sierpnia (w zależności od dnia publikacji nowelizacji sierpniowego obwieszczenia) KAMSOFT S.A. zaktualizuje Bazę KS-BLOZ o najnowsze wykazy. Należy przygotować się na to, że ostatniego dnia sierpnia wymagana będzie aktualizacja kartotek na podstawie Bazy KS-BLOZ.

W tej chwili nie ma możliwości realizacji recept z uprawnieniem DZ. Będzie ona możliwa po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

  • opublikowanie w obwieszczeniu wykazu bezpłatnych leków dla dzieci do 18 roku życia (termin nieznany),
  • wydanie przez Kamsoft i wgranie w aptece nowej wersji KS-Apteki umożliwiającej realizację recept z uprawnieniem DZ,
  • udostepnienie przez Kamsoft i wgranie w KS-Aptece bazy BLOZ zawierającej w/w zmiany.

Pobierz PDF