MERIDOnews.

Merido News – 9/2022

Jakich problemów można spodziewać się w weekend w związku z pracami modernizacyjnymi infrastruktury systemowej Kamsoft?

Informujemy, że w sobotę, 5 marca od godziny 18:00 do północy, odbywać się będą prace modernizacyjne infrastruktury systemowej Kamsoft. Celem modernizacji jest podniesienie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności działania oferowanych rozwiązań. Wymaga to jednak ich całkowitego wyłączenia, które będzie miało miejsce w okresie, kiedy są wykorzystywane w minimalnym stopniu i wyłączenie to spowoduje minimalne możliwe niedogodności. Systemy medyczne i apteczne będą działać w tym czasie normalnie, a modernizacja będzie miała wpływ wyłącznie na elementy przesyłające informacje za pośrednictwem infrastruktury Kamsoft, do których należą w szczególności:

  • funkcjonalności wysyłania zamówień do dostawców, którzy w kartotece dostawców są oznaczeni ikoną czerwonego rombu (m.in. zamówienia do Bayer na Xarelto, do Boehringer Ingelheim na Pradaxa) – komunikacja z dostawcą poprzez Portal EWD,
  • funkcjonalności pobierania ofert oraz faktur od tego typu dostawców,
  • zawierania kontraktów z dostawcami z wykorzystaniem KS-Navicon,
  • funkcjonalności dostępne na platformie OSOZ (np. KtoMaLek),
  • funkcjonalności przenoszenia do chmury zaszyfrowanych dokumentów e-Recept i DRR – dotyczy aptek korzystających z usługi KS-OmnPharm One – RepoCloud.
  • funkcjonalności składania zapotrzebowania na kartoteki centralne (towarów, dostawców, itp.) a także aktualizacji kartotek centralnych – dotyczy aptek sieciowych, które korzystają z usług KS-OmniPharm.

Jak realizować recepty wystawione dla obywateli Ukrainy?

W obliczu konfliktu zbrojnego, który toczy się za naszą wschodnią granicą, Naczelna Izba Aptekarska uruchomiła stronę internetową, której celem jest wsparcie humanitarne obywateli Ukrainy, w tym również farmaceutów. Strona internetowa działa pod adresem: https://farmaceucidlaukrainy.pl/i stanowi źródło aktualnych informacji o prowadzonych na rzecz obywateli Ukrainy wielokierunkowych form wsparcia. W celu ułatwienia obywatelom Ukrainy zaopatrzenia w Polsce w produkty lecznicze i wyroby medyczne dostępne na receptę, strona zawiera informacje dotyczące zasad realizacji polskich recept elektronicznych i papierowych dla obywateli Ukrainy, realizacji recept ukraińskich, a także wzory dokumentów, jakimi może legitymować się obywatel Ukrainy podczas realizacji recept w aptece ogólnodostępnej czy punkcie aptecznym. Funkcjonalności strony będą systematycznie poszerzane, tak aby wielokierunkowa pomoc polskich farmaceutów dotarła do jak największej liczby potrzebujących.

W związku z sytuacjami zgłaszania się do aptek uchodźców z Ukrainy, również Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych. Z komunikatem możecie zapoznać się na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/gif/komunikat-glownego-inspektora-farmaceutycznego-z-dnia-25-lutego-2022-r


Czy widzieliście Kompendium wiedzy na temat serializacji leków?

Na stronie systemu KOWAL ukazała się informacja o powstaniu nowego Kompendium wiedzy na temat PLMVS, przeznaczonego dla wszystkich użytkowników systemu. Kompendium możecie pobrać ze strony:

 https://www.nmvo.pl/wp-content/uploads/2022/03/KOWAL_Kompendium_wiedzy_na_temat_serializacji_28-02-2022_1.0.pdf

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z Kompendium, ponieważ stanowi ono zbiór najważniejszych informacji na temat serializacji leków. Dowiecie się z niego m.in.:

  • Jak odblokować konto?
  • Jakie są rodzaje alertów i komunikatów?
  • Jak postępować z alertami?
  • Kiedy można przywrócić status leku?

Jak zgłosić się do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej?

Centrum e-Zdrowia zaprasza Farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej. Testy odbędą się w dniach 24-25 marca 2022r., 28 marca – 01 kwietnia 2022r. oraz 4-8 kwietnia 2022r. Testy funkcjonalne zakładają przetestowanie zmian wynikających z przyrostowych wymagań Komisji Europejskiej. W tym roku zakres testów dotyczy wymagań dla Wave 5, a więc zmian, które obowiązywać będą od listopada 2022 r. Testy funkcjonalne będą wyglądać analogicznie, jak w roku ubiegłym. Funkcjonalny zakres testów nie zmienia się. W związku z planowanym uruchomieniem realizacji e-recept transgranicznych w I połowie roku 2022 r. zarówno udział w testach PET, jak i udział w testach PPT (dla Wave 5) jest świetną okazją, by zapoznać się z przygotowywanym rozwiązaniem jeszcze przed jego udostępnieniem. Wasz udział w testach umożliwi nam wykrycie i naprawienie maksymalnie dużo ewentualnych nieprawidłowości, a zbliżające się wdrożenie produkcyjne odbędzie się bez zbędnych niespodzianek.
Zgłoszenie do udziału w testach oraz więcej informacji znajdziecie na poniższej stronie:

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/zaproszenie-do-udzialu-w-corocznych-testach-funkcjonalnych-e-recepty-transgranicznej


Czy zostanie zmienione prawo wykonywania zawodu farmaceuty?

Resort zdrowia oddał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Jest on efektem upoważnienia ustawowego określonego w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184). Rozporządzenie ma na celu umożliwienie maksymalnego zabezpieczenia dokumentu przed jego podrobieniem i wydawanie jednolicie brzmiącego i wyglądającego dokumentu przez długi okres czasu, pomimo zmieniających się warunków technicznych związanych z drukowaniem dokumentu i kolejnych nowelizacji ustawy. Dokument ma formę książeczki z naklejką personalizacyjną, która będzie zawierała dane pozwalające na ustalenie tożsamości jego posiadacza, w tym jego fotografię. Dokument farmaceuty będzie zawierał szereg zabezpieczeń przed podrobieniem i fałszerstwem dokumentu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”, wydawany będzie przez okręgową radę aptekarską, właściwą ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w odniesieniu do osoby, która posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 4 ustawy – Naczelna Rada Aptekarska. Dokument będzie wydawany wszystkim farmaceutom, którzy spełniają warunki określone w ustawie i złożą stosowny wniosek.

Mając na uwadze skomplikowany oraz długotrwały proces tworzenia produkcji nowych dokumentów, zachowano możliwość wykorzystywania dotychczasowego wzoru dokumentu prawo wykonywania zawodu farmaceuty, nie dłużej jednak niż do12 lipca 2022 roku. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357155

Pobierz PDF