MERIDOnews.

Merido News – 8/2023


Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 1 marca?

.

W dniu 22.02.2023 została udostępniona baza KS-BLOZ, która zawiera zmiany wg: „Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D. Urz. M. Z. z dnia 20.02.2023, poz.13) oraz „Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D. Urz. M. Z. z dnia 20.02.2023, poz. 14), które obowiązują od 1 marca 2023 r.

Link do obwieszczenia.

Do refundacji dodane zostały 92 nowe produkty, dla 97 obniżono urzędowe ceny zbytu, a dla 180 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto.

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami umowy serwisowe.  Link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które należy wykonać po zakończeniu pracy 28.02.2023 lub w pierwszym dniu marca przed rozpoczęciem pracy znajduje się tutaj.


Czy wiecie, jak można sprawdzić poprawność działania konta NMVS?

Dodano możliwość sprawdzenia poprawności działania konta NMVS z poziomu wizytówki apteki APW41 > Wizytówka > zakładka [Ctrl+6] KOWAL > [F10] Testuj konfigurację. Po wybraniu przycisku [F10] Testuj konfigurację program poprosi o zeskanowanie kodu 2D leku podlegającego serializacji w celu sprawdzenia poprawności połączenia do NMVS.


Jakie leki pojawiły się w najnowszym wykazie braków GIF?

.

Jak co dwa tygodnie Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotował zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności na terytorium Polski. W zestawieniu znalazły się między innymi:

  • produkt leczniczy Ozempic
  • produkt leczniczy Purethal
  • szczepionka przeciw wirusowemu zapalaniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (adsorbowana) Twinrix Adult
  • zawiesina z cefuroksymem Zinnat 250mg/5ml
  • Ospen 750
  • Augmentin ES

Jaki produkt leczniczy został wycofany z obrotu w ostatnich dniach?

23 lutego GIF wydał decyzję o wycofaniu serii adrenaliny z obrotu. Powodem jest wada jakościowa ampułki z lekiem. – Użycie grozi możliwością podania pacjentowi leku zawierającego szkło – wskazano w decyzji.

Decyzja GIF dotyczy:

  • ADRENALIN OSEL (Adrenaline), 1 mg/1 mL IM/IV/SC Solution for Injection, Ampułka a 1 mg/ml,
  • numer serii: 22607001 termin ważności: 31.12.2025 r.,
  • podmiot odpowiedzialny: OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş. Turkey,
  • podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim;

Link do decyzji.


Pobierz PDF

Tagi