MERIDOnews.

Merido News – 8/2022

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 1 marca?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 roku.

Baza KS-BLOZ od dnia 24 lutego 2022 r. zawiera zmiany zgodne z:

 • „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D. Urz. M. Z. z dnia 21.02.2022, poz.18), które obowiązuje od 1 marca 2022 r.
 • „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D. Urz. M. Z. z dnia 21.02.2022, poz. 17), które obowiązuje od 1 marca 2022 r.

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami umowy serwisowe. Poniżej znajduje się link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które należy wykonać po zakończeniu pracy 28.02.2022 lub przed rozpoczęciem pracy 01.03.2022:

http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01032022.pdf


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

 

Zmiany w module APW11 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Terminale płatnicze Polskie ePłatności: Optymalizacje w procesie obsługi transakcji kartą.
 • Okno e-Recepty: dodano ostrzeżenie o zbliżającym się terminie realizacji recepty. Od 7 dnia przed końcem ważności recepty zostanie wyświetlony budzik przy dacie realizacji do, z liczbową informacją o ilości dni jaka pozostałą na realizację recepty.
 • Poprawa edycji daty sprzedaży w operacjach magazynowych przy wystawianiu faktury V dla faktur zdefiniowanych przez aptekę.

Zmiany w module APW13 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Dodano obsługę parametru „Sprawdzaj poprawność wprowadzonego numeru aptecznego dla faktur zakupu”.

Zmiany w module APW21 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Środki pomocnicze: dodano generowanie numeru dokumentu na podstawie definicji na karcie refundatora. Numer dokumentu tworzony jest podczas zapisu raportu (wzór 13 i 14).
 • Na karcie refundatora (zakładka: 'Ustawienia’) dodano możliwość zdefiniowania szablonu numeru dokumentu dla środków pomocniczych. Numer dokumentu będzie mógł zawierać: Numer kolejny, Miesiąc, Rok, Konto FK (z karty refundatora), Refundatora (nazwę), Id. Kamsoftu, Dopisek do numeru. Domyślnym szablonem jest 'Numer kolejny/Miesiąc/Rok’.

Zmiany w module APW23 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Retaksacja recept: poprawiono wyświetlanie informacji o leku
  pierwotnie ordynowanym w edycji kodów recept.
 • Retaksacja recept: poprawiono wysyłanie DRR po edycji kodów
  recept. Wysyłany był zawsze DRR z pierwszej realizacji.

Zmiany w module APW41 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Dodano opcję: Apw13.Zakupy → Ustawienia globalne → 100.
  Sprawdzaj poprawność wprowadzonego numeru aptecznego dla faktur
  zakupu.
 • Dodano uprawnienie: 'Edycja szablonu numeru rozliczenia refundacji
  wyrobów medycznych na karcie refundatora’.

Zmiany w module APW68 – 2022.02.24 [2022.1.1.3]

 • Aktualizacja pobieranych statusów z ZSMOPL, w związku z
  wdrożeniem wersji 1.27.

Czy wiecie, jak wygląda nowe ostrzeżenie o zbliżającym się terminie realizacji e-Recepty w KS-Aptece?

W wersji 2022.1.1.3 KS-Apteki z dnia 24.02.2022 r. Dodano ostrzeżenie o
zbliżającym się terminie realizacji e-Recepty w postaci ikony wyróżnionej
na poniższym rysunku. Ikona pojawi się przy „dacie realizacji do” 7 dni
przed końcem ważności recepty. Dodatkowo przy ikonie widoczna będzie
również liczba dni, które pozostały na realizację.


Czy widzieliście komunikat NFZ o fałszywych stronach oddziałów Funduszu?

Narodowy Fundusz Zdrowia w swoim komunikacie prosi o ostrożność
przy wyszukiwaniu i wpisywaniu adresów stron internetowych oddziałów
wojewódzkich NFZ. Pojawiły się fałszywe strony, których adresy na
pierwszy rzut oka są łudząco podobne do adresów prawdziwych stron OW
NFZ. Fałszywe strony mogą służyć do wyłudzania danych wrażliwych lub
przeprowadzania ataków cybernetycznych. Adresy prawdziwych stron
internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ są jednolicie zbudowane:

 • „nfz” i myślnik między „nfz” a nazwą miasta wojewódzkiego, np. nfz-rzeszow.pl;
 • fałszywe strony zamiast myślnika mają kropkę;
 • fałszywe strony w miejscu nazwy miasta mogą zawierać nazwę województwa, również poprzedzoną kropką.

Poniżej link do pełnego komunikatu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/uwaga-na-falszywe-strony-internetowe-oddzialow-wojewodzkich-nfz,529.html


Jak powinno wyglądać oznakowanie aptek wykonujących testy antygenowe i szczepienia przeciwko grypie?

W związku z poszerzeniem kompetencji farmaceutów o możliwość realizacji szczepień przeciwko grypie oraz przeprowadzania testów antygenowych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i potrzebą określenia sposobu oznakowania aptek wykonujących powyższe usługi, Główny Inspektor Farmaceutyczny prezentuje stanowisko, że wszystkie punkty szczepień oraz punkty testowania, niezależnie od formuły działania, powinny być oznaczone według jednolitych standardów tak, aby nie został naruszony art. 94a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, z późn. zm., dalej: „u.p.f.”). W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w oznaczeniu o prowadzonym punkcie szczepień przeciwko grypie i punkcie testowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 nie może być żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług i oferty apteki. Niniejszym, Główny Inspektor Farmaceutyczny załącza ujednolicone i nienaruszające zakazu reklamy aptek i ich działalności grafiki do wykorzystania przez farmaceutów realizujących szczepienia przeciwko grypie i testy antygenowe w kierunku Covid-19 do poinformowania pacjentów o wykonywanych usługach poprzez umieszczenie oznaczenia w widocznym miejscu w aptece.

Oznakowanie:

 • punkt wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

https://www.gov.pl/photo/8a125405-1f3a-4ebd-a35d-1dc836b8a309

 • punkt szczepień przeciwko grypie

https://www.gov.pl/photo/2061f235-bc85-4a6f-942f-5626d9473d69


Kiedy będzie przerwa w dostępie do ZSMOPL?

Z opublikowanego przez Centrum e-Zdrowia komunikatu możecie dowiedzieć się, że w dniu 1 marca br. oraz 3 marca br. (wtorek, czwartek), w godzinach 21:00 – 22:00 planowane są prace serwisowe w ZSMOPL. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do:

 • portalu ZSMOPL;
 • funkcjonalności weryfikacji statusu przetwarzania komunikatu (getStatus);
 • funkcjonalności pobrania stanów magazynowych (getStan)

Komunikaty będą przyjmowane, ale ich przetworzenie nastąpi po zakończeniu wdrożenia.


Których leków brakuje w aptekach?

Lista leków, których brakuje w aptekach zwiększyła się do 35 pozycji. Dla porównania w styczniu było 25 pozycji, a w grudniu 2021 roku tylko 18. Brak tych produktów można w sporej części powiązać ze zwiększonym zapotrzebowaniem na leki stosowane w infekcji wirusem SARS-CoV-2. W szczególności brakuje preparatów z budezonidem, heparynami drobnocząsteczkowymi oraz antybiotyków w formulacjach pediatrycznych. Brakuje leków takich jak: Baladex, Butapirazol, Ceclor, Divascan, FSME-IMMUN 0,5 ml, Gentamicin WZF 0,3 proc., Hidrasec, Klacid, Octeangin, Rimantin, Systen Conti, Tussipect, Versatis.

Pobierz PDF