MERIDOnews.

Merido News – 5/2022

 

Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie eZWM?

 

Na stronie internetowej Centrali NFZ pojawiła się informacja, że w
związku z planowanymi pracami serwisowymi system eZWM będzie
niedostępny od piątku 4 lutego 2022 r. od godz. 20:00 do soboty 5 lutego
2022 r. do godz. 20:00. W tym czasie nie będzie możliwe wystawianie i
realizowanie w systemie eZWM zleceń na zaopatrzenie w wyroby
medyczne. W komunikacie NFZ przekazuje, że zlecenia należy wystawiać i
realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w
formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ. W czasie
niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni
zweryfikować uprawnienie do świadczeń poprzez złożenie przez pacjenta
oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu
potwierdzającego prawo do świadczeń. Wprowadzenie danych o realizacji do
systemu eZWM będzie możliwe w trybie wstecznym od 6 lutego 2022 r.

Jeśli to możliwe zalecamy, aby wtrzymać się z realizacją zleceń na wyroby
medyczne do zakończenia prac serwisowych.

Link do komunikatu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/komunikatdla
swiadczeniodawcowwystawiajacychirealizujacychzleceniana
zaopatrzeniewwyrobymedyczneizlecenianaprawy,8134.html


Jak samodzielnie aktualizować bazę towarów na podstawie BLOZ w związku ze zmianą stawek VAT?

 

W związku ze zmianami stawek VAT na niektóre towary spożywcze,
znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach czy punktach aptecznych
baza KS-BLOZ została przygotowana, aby uzupełnić informacje o
kodzie CN i stawce podatku VAT dla jak największej liczby produktów.
Jednak jest jeszcze dużo produktów, dla których nie została określona
stawka VAT. Firma Kamsoft w dalszym ciągu sukcesywnie uzupełnia te
dane. Zalecamy, aby kilka razy w tygodniu aktualizować bazę BLOZ i
nanosić zmiany na karty towarów. Poniżej przedstawiamy instrukcję
jak możecie to zrobić:

1.Przechodzimy do modułu 14.Magazyn → Poprawa leków i zak. →
Aktualizuj BLOZ → Internet → Aktualizacje różnicowe bazy KS-BLOZ:

2. Po wykonaniu aktualizacji należy wybrać klawisz [F5] Tworzenie bufora z aktualizacją i w wyświetlonym oknie należy zaznaczyć pola: PKWiU, KOD CN, KOD GTU i % VAT, a następnie wybrać [F2] Zatwierdź:

3. Następnie należy wybrać [F3] Podgląd przeceny i sprawdzić dla jakich towarów zostały zmienione stawki VAT.
4. W przypadku gdy bufor przeceny się nie utworzy to oznacza, że nie mamy na stanie towarów, które zmieniają stawkę VAT. W takim przypadku zmiany zatwierdzamy tylko na bazę leków [F6] Korekta leków.
5. W przypadku gdy bufor leków jest utworzony zatwierdzamy klawiszem [F9] Korekta łączna.

W razie problemów prosimy o kontakt z naszą firmą.


Czy wiecie, że 17 lutego jest bezpłatne szkolenie Kamsoftu z eRecepty transgranicznej?

 

Zachęcamy to wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym
przez firmę Kamsoft pt. „Realizacja e-Recepty transgranicznej w
systemie KS-AOW”, które odbędzie się już 17 lutego 2022 r. o godz. 10.00

Po 20 lutym 2022r. polski KPK (Krajowy Punkt Kontaktowy) wraz z KPK
innych krajów planuje przeprowadzić testy ewaluacyjne w zakresie realizacji
e-Recepty transgranicznej w polskich aptekach (tych, które zgłosiły chęć
udziału w teście). Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione podstawowe pojęcia
i definicje związane z e-Receptą transgraniczną oraz będzie zaprezentowany
sposób jej realizacji w systemie KS-AOW.

Więcej informacji uzyskacie na stronie https://osoz.pl/transgraniczna


Czy apteki muszą zamieścić informację na sali sprzedaży o obniżonej stawce VAT?

 

Zgodnie z ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług, w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów objętych zerową stawką
VAT, ma obowiązek zamieszczenia informacji na ten temat. Zgodnie z
ustawą czytelna informacja ma być umieszczona “przy kasie
rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest
sprzedaż tych towarów spożywczych”. Informacja ta ma mówić, że „od
dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. sprzedaż tych towarów
spożywczych jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do
wysokości 0%”. Ustawa nie zawiera żadnych odstępstw w tym zakresie,
zatem należy rozumieć, że obowiązek ten dotyczy wszystkich placówek
handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż produktów objętych
zmianą stawki VAT – także aptek.


Jak prawidłowo postępować z serializowanymi lekami w opakowaniach dzielonych?

 

Opakowanie serializowanego leku, który jest w opakowaniu dzielonym
należy zweryfikować i wycofać przy jego pierwszym otwarciu, zgodnie z
Artykułem 28 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161.
Przypominamy również, że prawidłowo wycofanego leku nie da się powtórnie
wycofać, a przy takiej próbie system PLMVS wygeneruje alert o treści:
„Opakowanie jest już nieaktywne” lub „Atrybut został już ustawiony na
opakowaniu”.


Jaką stawkę NFZ zapłaci aptece za wykonanie testu antygenowego na COVID-19?

 

Jeśli apteka wykona test antygenowy na obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą samodzielnie zakupionego testu, otrzyma za to 35,83 zł. Stawka ta jest stała, niezależnie od ceny i rodzaju zastosowanego testu. Natomiast jeśli placówka do badań będzie wykorzystywać testy z RARS, w tego za samo badanie otrzyma 23,24 zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ, wycena ta obejmuje koszt pobrania materiału biologicznego i wykonania testu. Finansowaniu będą podlegać tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ. Warunkiem otrzymania zapłaty, będzie też prawidłowe sprawozdanie wyniku testu w systemie. W tym celu utworzono nowe produkty rozliczeniowe:

  • 99.05.0009 – Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 o wartości 35,83 (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego, testu antygenowego i wykonania testu; finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie CeZ; konieczność sprawozdania wyniku testu diagnostycznego),
  • 99.05.0010 – Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 (bez kosztu testu) o wartości 23,24 zł (obejmuje koszty: pobrania materiału biologicznego i wykonania testu (bez kosztu testu); finansowaniu podlegają tylko testy antygenowe, których wykonanie zostało zlecone w systemie

Pobierz PDF