MERIDOnews.

Merido News – 47/2022

Rewolucja w wyrobach medycznych! Czy wiecie, że od 1 stycznia 2023 roku wartości limitów i zapłata pacjenta będą uzależnione od chłonności i kategorii produktów?

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. (pełna treść znajduje się tutaj) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wprowadzone zmiany dotyczą limitu finansowania produktów chłonnych tj. pieluchomajtek, majtek chłonnych, pieluch anatomicznych, wkładów chłonnych oraz podkładów.

Minimalna chłonność dla wyrobów medycznych objętych refundacją wynosić będzie 450 g. Oznacza to, że produkty z niższą chłonnością od 1 stycznia muszą zostać wyłączone z cennika refundacyjnego. Zostanie wprowadzony dodatkowy limit 2,30 zł/szt. Do końca roku 2022 realizacja zleceń będzie odbywać się na obecnie obowiązujących zasadach.

Zlecenia wystawione przed 1 stycznia 2023 na zaopatrzenie w wyroby chłonne dalej będą obowiązywały, a kontynuacja zaopatrzenia będzie odbywać się na podstawie obecnie wystawionych zleceń. Kody ogólne P.100 i P.101 nadal będą obowiązywać i będą służyć wyłącznie do wystawienia zleceń.


Które podkłady i wkłady anatomiczne przestaną być refundowane od 1 stycznia 2023 roku?

Przedstawiamy produkty z chłonnością poniżej 450 g, które od 1 stycznia nie będą refundowane wg producentów:

ESSITY:
• TENA Lady Slim Normal
• TENA Men Level 1

TZMO:
• Seni Lady Slim Mini Plus
• Seni Lady Normal
• Seni Man Normal
• Seni Man Normal Level 2

HARTMAN:
• MoliCare Pad mini
• MoliCare Premium lady pad 2 krople
• MoliCare Premium MEN PAD 2 krople
• MoliCare Premium Bed Mat 5 kropli 40×60 cm

Należy pamiętać, że przy realizacji zleceń dla pacjentów na produkty, których chłonność jest poniżej 450 g, ostatnim miesiącem, w którym będzie można je sprzedać w refundacji, będzie grudzień 2022.


Czy wiecie, że od 3 grudnia 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki?

18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Dokument wejdzie w życie po upływnie 14 dni, czyli 3 grudnia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Nowe warunki przechowywania produktów:
• W pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, konieczne jest zapewnienie całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności oraz wyposażenia eliminującego nadmiernie działanie promieni słonecznych;
• W urządzeniach chłodniczych konieczne jest zapewnienie wyposażenia do monitorowania temperatury.

Nowe wymogi:
• Jak dotychczas, apteka ma obowiązek prowadzenia ewidencji leków recepturowych, aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych, które są sporządzane w aptece. W przypadku prowadzenia ww. ewidencji w formie elektronicznej, każdy wpis wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego osoby dokonującej wpisu;
• Na potrzeby kontroli prowadzonych przez inspekcję farmaceutyczną, apteka ma obowiązek przechowywania dokumentacji dot. odpadów przekazanych do utylizacji, w tym kart przekazania odpadów.

Rozporządzenie przewiduje okres przejściowy 12 miesięcy w przypadku obowiązków dotyczących stosowania urządzeń oraz wyposażenia pomiarowego oraz 6 miesięcy w pozostałym zakresie.


Czy znacie nową aktywność punktowaną dla farmaceutów – Ankiety?

W wersji 2022.4.0.3 / 2023.1.0.3 z dnia 17.11.2022 r. dodano nową aktywność punktowaną dla farmaceutów – Ankiety. Ikona (kolor podświetlenia ikony jest zależny od rodzaju ankiety) przy wybranych produktach podczas sprzedaży informuje o możliwości wypełnienia ankiety i uzyskania dodatkowych punktów pharmind.

Do ankiet można również przejść za pomocą menu wyświetlanego pod przyciskiem [CTRL+B] pharmind GRID:

Pobierz PDF