MERIDOnews.

Merido News – 44/2022

Kiedy będzie przerwa w działaniu portali oraz rozliczaniu świadczeń NFZ?

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ poinformował, że ze względu na prace serwisowe w systemie informatycznym, w dniu 5.11.2022 (sobota), w godzinach 8:00–22:00, wystąpi przerwa w działaniu portali oraz rozliczaniu świadczeń.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW 2022.11.03 [2023.1.0.0] / [2022.4.0.0]:

• Dodano nową kartę BLOZ produktu – to rewolucyjne i nowoczesne podejście do danych o produkcie. Najważniejsze cechy nowej karty:

◦ ograniczona do najważniejszych informacji o produkcie,
◦ czytelna, kompletna, tabela uprawnień z informacją o wskazaniach i dopłacie pacjenta,
◦ brak zakładek i konieczności przełączania się pomiędzy widokami,
◦ informacje o danych historycznych i zmianach dot. produktu w wybranej dacie.

Zobacz jak wygląda nowa karta BLOZ

Zmiany w module APW21 2022.11.03 [2023.1.0.0] / [2022.4.0.0]:
• Dodano opcję Pokaż wszystkie paragony z numerem NIP dla filtra w Przeglądzie paragonów.
• Dodano prezentację ikony w operacjach magazynowych dla dokumentów sprzedaży, dla których wygenerowano plik PDF.
• Rozbudowano filtr w operacjach magazynowych o regułę „Pokaż tylko faktury bez wygenerowanego pliku PDF”.
• Zadanie z Giełdy Pomysłów: Dodano wyliczanie terminu ważności recept na liście częściowo zrealizowanych recept pacjenta. Domyślnie przeterminowane recepty będą ukryte.
• Nowa wersja dawkomatu e-Recept farmaceutycznych. Optymalizacja działania. Dodano możliwość „polubienia”.
• Leki on-line – rezerwacje: dodano możliwość rejestracji/edycji komentarza wewnętrznego do zamówienia.

Zmiany w module APW13 2022.11.03 [2023.1.0.0] / [2022.4.0.0]:
• Dodano możliwość przeliczenia odchylenia zatwierdzonych dokumentów zakupu. W oknie „Przeglądanie i poprawki wprowadzonych dokumentów” trzeba zaznaczyć kursorem pozycję z dokumentem do ponownego przeliczenia i nacisnąć na Ctrl+F12.
• Dodano w korekcie dokumentu zakupu kolumny z ilością wstrzymanego towaru.

Zmiany w module APW23 2022.11.03 [2023.1.0.0] / [2022.4.0.0]:
• Zadanie z Giełdy Pomysłów: Zatwierdzanie w retaksacji recept. Funkcjonalność umożliwia dwuetapową weryfikację zrealizowanych recept. W ramach tego procesu system będzie ostrzegał przy generowaniu sprawozdania refundacyjnego o niezatwierdzonych realizacjach w retaksacji recept. Więcej informacji można uzyskać w instrukcji e-Recepty.
• Zadanie z Giełdy Pomysłów: Możliwość podglądu e-Recepty wraz z jej wszystkimi realizacjami w przeglądzie sprzedaży.

Zmiany w module APW41 2022.11.03 [2023.1.0.0] / [2022.4.0.0]:
• Dodano weryfikację NPWZ farmaceuty na karcie personelu.


Czy znacie nową aplikację dostępną dla farmaceutów – Protokoły Chemioterapii?

Dzięki współpracy Naczelnej Izby Aptekarskiej z firmą Commoditech farmaceuci mogą skorzystać z aplikacji Protokoły Chemioterapii, zawiera najważniejsze schematy chemioterapii wraz z informacjami niezbędnymi do prawidłowego jej podawania:

• leki podawane w ramach leczenia,
• czas trwania wlewów,
• opis leczenia wspomagającego,
• ryzyko występowania nudności i wymiotów.

Ponad 300 schematów podzielonych na obszary terapeutyczne umożliwia zapoznanie się z technicznymi aspektami stosowania leków w czasie terapii onkologicznej. Treści przygotowywane przez specjalistów zapewniają szybki dostęp do informacji niezbędnych przy podawaniu chemio-, hormono- oraz immunoterapii. Dzięki temu zainteresowani będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu farmacji onkologicznej. Korzystanie z aplikacji jest oczywiście bezpłatne. Aby uzyskać dostęp do Protokołów Chemioterapii należy wypełnić dedykowany formularz. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy wpisać podany podczas rejestracji adres email. Link do rejestracji: https://protokolychemioterapii.pl/rejestracja_NIA/


Czy wiecie, że zmienił się wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach pozaaptecznych?

31 października w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające wykaz substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach pozaaptecznych. Przepisy weszły w życie z dniem 1 listopada. Baza KS-BLOZ od dnia 2 listopada 2022 r. zawiera zmiany zgodne z: „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów.”. (Dz. U. z dnia 31.10.2022, poz. 2225). Zmiany dotyczą tylko jednej pozycji z wykazu w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 w zakresie pozycji 5. Przywrócono zapis umożliwiający sprzedaż w sklepach zielarsko-medycznych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie następujące substancje czynne:
Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum, stałe postacie do podania doustnego, 500 mg + 50 mg, 6000 mg + 600 mg.


Do kiedy został przedłużony obowiązek noszenia maseczek w aptekach?

31 października weszło w życie nowe rozporządzenie covidowe, dotyczące zakazów i nakazów w związku z pandemią COVID-19. Dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 października. Rozporządzenie wprowadza tylko jedną zmianę: przedłuża wszystkie istniejące obostrzenia do 31 grudnia 2022 roku. Utrzymany został wyłącznie obowiązek noszenia maseczek w podmiotach leczniczych (m.in. szpitalach, przychodniach, poradniach) oraz aptekach.

Pobierz PDF