MERIDOnews.

Merido News – 43/2022

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 1 listopada?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2022 roku. Baza KS-BLOZ od dnia 25 października 2022 r. zawiera zmiany zgodne z:

  • „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D. Urz. M. Z. z dnia 20.10.2022, poz.111), które obowiązuje od 1 listopada 2022 r.
  • „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D. Urz. M. Z. z dnia 20.10.2022, poz. 110), które obowiązuje od 1 listopada 2022 r.

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami umowy serwisowe. Poniżej znajduje się link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które należy wykonać po zakończeniu pracy 31.10.2022 lub w pierwszym dniu listopada przed rozpoczęciem pracy:
http://www.apteki.merido.pl/zmiany


Czy w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy pamiętacie o zmianie czasu na drukarkach fiskalnych?

W najbliższy weekend zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki przestawimy w nocy z 29 na 30 października z godziny 3.00 na 2.00. Pamiętajmy, aby przestawić czas na drukarkach fiskalnych. Instrukcję do samodzielnego wykonania zmian w aptece można pobrać z naszej strony:

http://apteki.merido.pl/zmiana_czasu

Modyfikację czasu należy wykonać po zakończeniu sprzedaży wieczorem (po wykonaniu raportu fiskalnego dobowego) lub przed rozpoczęciem sprzedaży kolejnego dnia rano na każdym stanowisku współpracującym z drukarką fiskalną.


Do kiedy będzie można zakupić i wymieniać moduły w urządzeniach fiskalnych z kopią elektroniczną?

W dniu 25.10.2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wydłużony zostanie termin na zakup kas fiskalnych starego typu. Dzięki temu w przyszłym roku będzie można zakupić i wymieniać moduły w urządzeniach fiskalnych z kopią elektroniczną.


Jak przygotować się do realizacji nowych wymogów, dotyczących podstawowych warunków prowadzenia apteki?

W dniu 19.10.2022r. w ramach konferencji Nawigator e-Zdrowia została przedstawiona prezentacja, która miała na celu pokazanie jak możecie przygotować się do realizacji nowych wymogów, dotyczących podstawowych warunków prowadzenia apteki. Pokazane zostały podstawowe wytyczne, które są zawarte w zapowiadanych zmianach prawnych oraz przedstawione zostały narzędzia informatyczne umożliwiające automatyzację procesów związanych z ich wprowadzeniem w życie. Jeśli nie mogliście uczestniczyć w konferencji, zapraszamy do obejrzenia poniższego materiału:

Pobierz PDF