MERIDOnews.

Merido News – 42/2022

Jakie zmiany czekają pacjentów w aptekach od 1 listopada? Czy jest już udostępniony KS-BLOZ symulacyjny zawierający te zmiany

W dniu 20.10.2022 został udostępniony KS-BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia M.Z. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez M.Z. do uzgodnień zewnętrznych w dniu 17 października 2022 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.11.2022 r.

Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu zmian w aptece można znaleźć na naszej stronie pod adresem:
http://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf

Z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 33 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 43 innych. Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 432 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Z kolei wzrost dopłat pacjenta dotyczyć będzie 222 opakowań.

Link do obwieszczenia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia–20-pazdziernika-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2022-r


Czy wiecie, że będzie zmiana w związku z wycofaniem realizacji zlecenia eZWM?

Centrala NFZ wystosowała komunikat dla świadczeniodawców, że od 1 listopada 2022 r. w aplikacji eZWM nastąpi wydłużenie czasu na wykonanie przez realizatorów operacji wycofania realizacji zlecenia do 180 minut. Po przekroczeniu tego czasu, czynność w systemie może wykonać tylko pracownik oddziału wojewódzkiego NFZ na prośbę realizatora. Przypominamy, że z poziomu programu KS-Apteka można wycofać realizację zlecenia eZWM. W tym celu w poprawie sprzedaży, zaznaczamy daną sprzedaż, używamy skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+P i jak pojawi się okno zlecenia używamy skrótu CTRL+S. Pojawi się okno „Statusy eZWM” gdzie zaznaczamy ostatnią realizację i wymieramy

[F9] Wycofanie zlecenia:


Jaki nowy obowiązek ma apteka oraz punkt apteczny umieścić w związku z e-Receptą transgraniczną?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Polska otrzymała od Komisji Europejskiej zgodę na uruchomienie usługi wymiany e-recepty transgranicznej z innymi krajami członkowskimi. Z dniem 29 września ostatecznie usługa ta została uruchomiona. Apteka oraz punkt apteczny mają obowiązek umieszczenia Informacji dla Pacjenta Zagranicznego (PIN B) w wersji angielskiej informującej o przetwarzaniu danych osobowych w widocznym w aptece miejscu oraz umożliwić Pacjentowi zapoznanie się z Informacją dla Pacjenta Zagranicznego przed zrealizowaniem e-recepty transgranicznej.

Dokument możecie pobrać z poniższego linku:
https://ezdrowie.gov.pl/downloadFile/7218


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW21 2022.10.20 [2023.0.1.6] / [2022.3.1.6]:

  • Rozbudowa funkcji Odszukaj w poprawie w sprzedaży podstawowej. Funkcja po odnalezieniu pierwszego rekordu pasującego do zadanego kryterium umożliwia za pomocą klawiszy Ctrl+n przejście do następnego rekordu spełniającego zadane kryterium. Funkcja działa dla pól: numer dokumentu, pesel, zapłata i nr towaru.
  • Rozszerzono wersję edukacyjną\ćwiczeniową e-Recepty o nowe pakiety recept. Kod pakietu: 100140010151673, 100240010151673, 100340010151673, 100440010151673, 100540010151673.
  • Leki on-line: likwidacja systemu gwiazdek oceniającego wiarygodność pacjenta.
  • Leki on-line – rezerwacje: zmiana funkcjonalności klawisza „Zmień datę ważności”.
  • Leki on-line – rezerwacje: zastąpienie „Rezerwuj z karty dostawy” funkcją „Edycja dostaw”.

Czy widzieliście nową listę leków zagrożonych brakiem dostępności opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia?

18 października w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się nowe obwieszczenie dotyczące wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Zdrowia aktualizuje listę leków zagrożonych brakiem dostępności co dwa miesiące. Zgodnie z tzw. ustawą antywywozową, na liście umieszczane są leki, których teoretycznie brakuje w pięciu procentach aptek w danym województwie. W rzeczywistości są praktycznie niedostępne na terenie kraju. Na aktualnej liście zwanej „antywywozową” znalazło się 200 pozycji.

Link do obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/109/

Pobierz PDF