MERIDOnews.

Merido News – 41/2022

Czy pamiętacie, że Konferencja Nawigator e-Zdrowia odbędzie się już za tydzień?

Konferencja Nawigator e-Zdrowia

Jeśli nie zapisaliście się jeszcze na to wydarzenie, zachęcamy do rejestracji.
W ramach Konferencji 21 października zaplanowano warsztaty dla użytkowników systemu KS-AOW. Jest to doskonała okazja, aby efektywnie korzystać z nowych funkcjonalności i możliwości. Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy takie jak:

  • Przegląd najnowszych funkcjonalności w KS-AOW;
  • TurboBLOZ w praktyce;
  • Bezproblemowa obsługa rezerwacji w KtoMaLek.pl;
  • Mobilna weryfikacja dostaw z aplikacją APTIX;
  • Narzędzia wspierające efektywne zarządzanie apteką.

Konferencja przeznaczona jest dla farmaceutów, techników farmaceutycznych, menadżerów, kierowników aptek, lekarzy, pielęgniarek i położnych, menadżerów placówek medycznych, pracowników administracji, oraz wszystkich osób zainteresowanych e-Zdrowiem. Rejestracja oraz harmonogram na stronie www.osoz.pl/nawigator


bdoCzy wiecie, że 15 października mija termin opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego?

Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami musi zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego na specjalne konto bankowe otwarte w tym celu przez marszałka województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Opłatę recyklingową należy wpłacać do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Oznacza to, że opłatę za trzeci kwartał trzeba wnieść do 15 października 2022 roku.


KS-AptekaJakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW21 2022.10.12 [2023.0.1.4] / [2022.3.1.4]:

  • Poprawa sprzedaży – umożliwienie usuwania aktualnie edytowanej rezerwacji do zamówienia z Leków on-line poprzez klawisz USUŃ.

Jak zrealizować e-Receptę, gdy lekarz przepiszę lek z błędną odpłatnością?

Leki są zarejestrowane w różnych opakowaniach. Tylko dokładnie wskazane przez Ministerstwo Zdrowia opakowania podlegają refundacji. Zdarza się, że lekarz wypisze receptę na zniżkę i wskaże opakowanie nierefundowane. W przypadku kiedy opakowania te różnią się liczbą tabletek, musimy zrealizować lek na 100%. Inaczej jest w przypadku wskazania przez lekarza nierefundowanego kodu EAN leku, który ma w takiej samej dawce i ilości tabletek EAN refundowany. Wtedy dopuszcza się wydanie leku z refundacją.

Pobierz PDF