MERIDOnews.

Merido News – 4/2022

WAŻNE: Jak zmienić stawki VAT dla niektórych produktów w aptekach i punktach aptecznych z dniem 1 lutego 2022 r.?

Informujemy, że w dniu 27.01.2022 r. została opublikowana Ustawa z dnia 13.01.2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dn. 27.01.2022 r. poz.196) na podstawie, której w okresie od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r. podatek VAT na niektóre towary spożywcze, znajdujące się w obrocie m.in. w aptekach czy hurtowniach farmaceutycznych, może zostać obniżony do 0%.

Jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, w celu zapewnienia podmiotom rynku zdrowia wiarygodnych informacji, firma Kamsoft zwróciła się do producentów z prośbą przedmiotowych towarów o zweryfikowanie poprawności właściwego kodu CN, typu produktu, a zwłaszcza stawki podatku VAT, dla produktów zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ. Ponadto, Kamsoft podejmuje szereg innych działań by Baza KS-BLOZ zawierała jak najbardziej dokładne i kompletne informacje. Niemniej jednak część producentów nie przekazała wymaganych informacji dotyczących produktów zarejestrowanych w Bazie KS-BLOZ i w konsekwencji w tym dniu nie będzie miała jednoznacznie przypisanych tych parametrów, w szczególności stawki VAT.

Ponadto, w niektórych przypadkach użytkownik będzie zobowiązany samodzielnie określić właściwą stawkę VAT. Prosimy w tym zakresie o zwrócenie szczególnej uwagi na produkty z kategorii: środki spożywcze, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środki spożywcze wzbogacone.

Zespół KS-BLOZ będzie na bieżąco uzupełniał brakujące informacje, w miarę jak będą możliwe do pozyskania z rynku. Pierwsza wersja Bazy KS-BLOZ, zawierająca ww. informacje, została opublikowana w dniu 28.01.2022 r.

W poniedziałek 31.01.2022 przygotujemy dla Was bufory zmian i opublikujemy instrukcję zatwierdzenia zmian stawek VAT. Zmiany trzeba będzie wprowadzić w dniu 31.01.2022 po zakończeniu pracy. W poniedziałek opublikujemy szczegółowe informacje w kanałach: Facebook, Instagram, strona www oraz e-mail.


Jakie wymogi musi spełnić apteka, by móc wykonywać testy na COVID-19?

26 stycznia Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat zawierający m.in. informacje dotyczące przygotowania aptek do testowania pacjentów. Pełna treść komunikatu oraz oświadczenie apteki dostępne jest w poniższym linku:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-zwiazku-z-dopuszczeniem-od-dnia-27-stycznia-2022-r-mozliwosci-przeprowadzania-test-w-antygenowych-w-kierunku-sars-cov-2-przez-farmaceute-w-aptece-ogolnodostepnej

27 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które uprawniają
farmaceutę do wykonania w aptece testu w kierunku COVID-19. Zanim
jednak farmaceuta będzie mógł wykonywać takie testy, musi przejść
odpowiednie szkolenie. Jest ono dostępne na stronie Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego:

https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-dla-farmaceutowprawidlowe-pobieranie-wymazow-z-nosa-i-gardla-na-potrzeby-wykonaniatestow-wykrywajacych-wirusa-sars-cov-2-obowiazkowe-szkolenie-dlafarmaceutow

Poniżej znajdziecie również opublikowany przez Naczelną Izbę Aptekarską
materiał wideo prezentujący jak w roli farmaceuty wprowadzić wynik testu
antygenowego w aplikacji Gabinet.gov:

https://www.youtube.com/watch?v=74g0v1vKhqU

Dostępna jest również interaktywna mapa z aptekami, które oferują
testowanie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki


Czy wiecie, że 3 lutego jest bezpłatne szkolenie Kamsoftu na temat: „Korekty sprzedaży, a refundacja”?

Przypominamy, że zmienił się termin bezpłatnego szkolenia on-line
organizowanego przez firmę Kamsoft. Szkolenie odbędzie się w
najbliższy czwartek 3 lutego 2022 r. o godz. 10. Temat szkolenia to:
„Korekty sprzedaży, a refundacja”. Zapisy i więcej informacji
znajdziecie na stronie:


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.01.21 [2022.1.0.5]

  • Poprawiono wypełnianie pola Nazwa międzynarodowa w szablonie
    wydruku faktury VAT.
  • Poprawiono wybór szablonu wydruku zapisany w definicjach dokumentów finansowych drukowanych z okna operacji magazynowych (działał tylko dla dokumentów MM).
  • Poprawiono funkcję Shift+F12 Rabat wywoływaną w oknie operacji magazynowych.

Zmiany w module APW12 – 2022.01.21 [2022.1.0.5]

  • Lista braków. Poprawa błędu wyskakującego podczas generowania
    listy braków: „Could not convert variant of type (Null) into type
    (Double)”.

Jakie nowe ostrzeżenie możecie zobaczyć w KS-Aptece?

W wersji KS-Apteki 2022.1.0.4 z dnia 20.01.2022 r. dodano ostrzeżenie
przy próbie wydania leku refundowanego zamiast zaordynowanego na
e-Recepcie leku nierefundowanego. Przykładowy komunikat:


Czy leki z importu docelowego i interwencyjnego podlegają serializacji?

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, leki
z importu docelowego i interwencyjnego (za zgodą Ministra Zdrowia), nie
podlegają obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia Delegowanego
Komisji (UE) 2016/161, czyli nie jest konieczne ich weryfikowanie w
systemie PLMVS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie
GIF, w artykule „Pytania i odpowiedzi dot. weryfikacji autentyczności leków”
w punkcie 9. Link do artykułu poniżej:

https://www.gov.pl/web/gif/pytania-i-odpowiedzi-dot-weryfikacjiautentycznosci-lekow

Pobierz PDF