MERIDOnews.

Merido News – 37/2023


Czy pamiętacie o obowiązku przesyłania komunikatów braków do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego za pośrednictwem ZSMOPL?

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2015 poz. 788) art. 95a od 1 stycznia 2017 w przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:

 1. Produktu leczniczego wydawanego na receptę,
 2. Środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem
  Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu.

W systemie aptecznym KS-AOW funkcja raportowania znajduje się w module APW63 Raporty ZSMOPL -> ZSMOPL -> Generowanie komunikatów braków.

Wybranie powyższej funkcji spowoduje wyświetlenie okna Zgłoszenia braków, w którym możemy przygotować nowe zgłoszenie. W tym celu należy wybrać przycisk [F2] Dodaj.

Następnie w wyświetlonym oknie Zgłoszenie braków – Nowe zgłoszenie za pomocą przycisku [F2] Dodaj, należy wskazać wybrany produkt leczniczy. Dostępne opcje:

 • z bazy BLOZ [Ctrl+F3],
 • z aptecznej bazy towarowej [Ctrl+F2],
 • z listy braków [Ctrl+F4] – możliwość tworzenia raportu braków do ZSMOPL z listy braków z hurtowni. Po wybraniu opcji wyświetlona zostanie lista braków z hurtowni z ostatnich 24 godzin (braki należy wcześniej pobrać w module APW12 Zamówienia)
 • Dodaj wszystkie pozycje z listy braków [Ctrl+F5] – możliwość wygenerowania komunikatu braków dla wszystkich pozycji braków z hurtowni (braki należy wcześniej pobrać w module APW12 Zamówienia).

Aby dodać daną pozycję do raportu dla ZSMOPL, należy ją podświetlić i kliknąć [ENT] Dodaj. Do użytkownika należy decyzja, który towar dodać do zgłoszenia braków. Wskazanie produktu, a następnie wybranie funkcji [F5] Zapisz i wyślij, spowoduje wysłanie raportu do serwisu ZSMOPL.


Czy widzieliście nagranie ze szkolenia Kamsoftu pt. „Najważniejsze nowości w KS-AOW z ostatnich 6 miesięcy”?

Jeżeli nie mieliście możliwości bezpośredniego udziału w szkoleniu 07-09-2023 pt. „Najważniejsze nowości w KS-AOW z ostatnich 6 miesięcy” zapraszamy do obejrzenia nagrania poniżej.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 z dnia 2023.09.14 [2023.2.0.8]

 • Poprawa wyboru odpłatności przy realizacji recepty papierowej RPW z uprawnieniem S/C/DZ. W niektórych przypadkach system ustawiał sprzedaż pełnopłatną zamiast wyświetlić listę odpłatności możliwych do wyboru.

Pobierz PDF