MERIDOnews.

Merido News – 35/2022

Czy zapisaliście się już do nowego cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez firmę Kamsoft?

Już w przyszłym tygodniu we wtorek 06.09.2022r. rozpoczyna się drugi cykl bezpłatnych szkoleń on-line z systemu KS-AOW. To wyjątkowa okazja na poszerzenie Waszej wiedzy z zakresu obsługi systemu i późniejsze wykorzystanie jej w praktyce. Tym razem zostanie przedstawiona najnowsza funkcjonalność związana z wyceną e-Recept przed sprzedażą, a także poruszone zostaną tematy, które wytypowaliście w ankietach podczas ubiegłej edycji, a które dotyczą obsługi modułu eZWM oraz zamówień w systemie KS-AOW. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie: www.osoz.pl/aow

Harmonogram szkoleń:
6.09.2022, godz. 10.00 – „Wycena e-Recept bez konieczności realizacji sprzedaży”;
13.09.2022, godz. 10.00 – „Sprzedaż Środków Pomocniczych przy wykorzystaniu modułu e-ZWM”;
20.09.2022, godz. 10:00 – „Zamówienia w KS-AOW część 1”;
27.09.2022, godz. 10:00 – „Zamówienia w KS-AOW część 2”.


Jakie nowe ostrzeżenie możecie zobaczyć podczas sprzedaży w KS-Aptece?

W wersji 2022.3.0.2 z dnia 25.08.2022 r. dodano ostrzeżenie podczas próby wystawiania faktury sprzedaży na produkty lecznicze (RX i OTC) dla podmiotu prowadzącego aptekę.

Ostrzeżenie jest ustawieniem domyślnym, które można zmienić np. na blokadę z poziomu opcji APW11.2.166. (Można ustawić „Blokuj”, „Ostrzegaj”, „Nie blokuj”).


Czy widzieliście nową listę leków zagrożonych brakiem dostępności we wrześniu?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano nową listę antywywozową, czyli listę leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Polski. Lista liczy aż 178 pozycji. Link do obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2022/83/akt.pdf

Baza KS-BLOZ od dnia 30 sierpnia 2022 r. zawiera produkty oznaczone znacznikiem „Odmowa realizacji” zgodne z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 września 2022 (D. Urz. M. Z. z dnia 12.08.2022, poz.83).

W systemie aptecznym KS-AOW podczas aktualizacji bazy KS-BLOZ z poziomu modułu APW44 Komunikacja – CTRL+1 Pełny KS-BLOZ dodatkowy znacznik „Wymagane wysyłanie odmów realizacji do GIF” przenosi się automatycznie na apteczną kartę towaru.


Który lek Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu 1 września?

1 września Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju leku o nazwie Menaright Forte. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Powodem jest wada jakościowa. – WIF ocenił, iż przedmiotowy produkt leczniczy stanowi zagrożenie dla pacjentów jak również aplikującego ten produkt personelu medycznego. Decyzja dotyczy leku Menaright Forte, Phytomenadion Injection 2mg/0,2 ml, Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/0,2ml o numerze serii SH12032A z datą ważności 02.2024.

Z wszystkimi decyzjami o wycofaniu z obrotu produktów leczniczych możecie zapoznać się na poniższej stronie:
https://rdg.ezdrowie.gov.pl


Pobierz PDF