MERIDOnews.

Merido News – 34/2022

Czy pamiętacie o zmianach list refundacyjnych obowiązujących od 1 września?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2022 roku. Baza KS-BLOZ od dnia 25 sierpnia 2022 r. zawiera zmiany zgodne z:

• „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” (D. Urz. M. Z. z dnia 22.08.2022, poz.41), które obowiązuje od 1 września 2022 r.
• „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono urzędową cenę zbytu” (D. Urz. M. Z. z dnia 22.08.2022, poz. 40), które obowiązuje od 1 września 2022 r.

Link do obwieszczenia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-22-sierpnia-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2022-r

Nasz serwis przygotowuje bufory zmian w aptekach, które mają z nami umowy serwisowe. Poniżej znajduje się link do instrukcji zatwierdzenia zmian, które należy wykonać po zakończeniu pracy 31.08.2022 lub przed rozpoczęciem pracy 01.09.2022:
http://www.apteki.merido.pl/zmiany_01092022.pdf


Czy chcecie mieć realny wpływ na nowe funkcje w KS-Aptece?

Giełda Pomysłów to popularne wśród farmaceutów narzędzie do zgłaszania propozycji zmian w systemie KS-AOW. Farmaceuta ma możliwość zgłoszenia swojego pomysłu, który zostanie poddany pod głosowanie innych użytkowników Giełdy Pomysłów. Warto głosować, bo jeśli pomysł uzyska znaczącą liczbę głosów, to Kamsoft podejmie jego analizę, a następnie może zaprojektować i wdrożyć pomysł do systemu. Na stronie Giełdy Pomysłów znajduje się również harmonogram działań zmierzających do realizacji najbardziej oczekiwanych pomysłów użytkowników. W harmonogramie umieszczone są również bieżące i planowane do wdrożenia pomysły ustawodawców oraz KAMSOFT.

Dostęp do Giełdy Pomysłów jest możliwy z głównego menu KS-Apteki:

Więcej informacji na poniższym filmie z Konferencji Nawigator e-Zdrowia w Farmacji dnia 14.10.2021 r.:


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.08.25 [2022.3.0.2]:
• Dodano blokadę sprzedaży produktów leczniczych RX i OTC podmiotowi prowadzącemu aptekę.
• Dodano blokadę pozycji kolejki otwartej na innym stanowisku.
• eZWM: poprawa błędu podczas realizacji dwóch zleceń na jednym paragonie.

Zmiany w module APW21 – 2022.08.25 [2022.3.0.2]:
• Dostosowanie środków pomocniczych do możliwości sprzedaży towarów z różnymi stawkami VAT tego samego kodu środka.


Czy wiecie, że ruszył nabór wniosków do realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w aptekach?

Oddziały Wojewódzkie NFZ przyjmują wnioski od placówek medycznych i aptek, które chcą szczepić przeciwko grypie. Wnioski można złożyć elektronicznie do 30 września 2022 r. Za podanie szczepionki zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-przeciwko-grypie-ruszyly-nabory,8253.html


Jaka karę nałożyła Państwowa Inspekcja Handlowa na aptekę za brak widocznych cen na półkach?

Państwowa Inspekcja Handlowa nałożyła karę 4 tys. zł na spółkę będącą właścicielem apteki. Powodem było „naruszenie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług”. Podczas kontroli stwierdzono, że oznaczenia ceny nie było na ponad 300 partiach towarów, m.in. kosmetykach czy suplementach diety, znajdujących się w ofercie apteki, z czego 270 nie miało w ogóle oznaczenia cen jednostkowych. Przypomnijmy, że art. 4 wspomnianej wyżej ustawy nakazuje przedsiębiorcy, aby uwidaczniać cenę i cenę jednostkową towaru „w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen”. Za niewykonanie tego obowiązku, Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości nawet do 20 tys. zł.


Pobierz PDF