MERIDOnews.

Merido News – 33/2023


Czy wiecie, że w kontroli dokumentów zakupu można już przeprowadzać ponowną weryfikację opakowania w systemie NMVS?

W aktualizacji KS-Apteki [2023.2.0.0] z 16.08.2023 w kontroli dokumentów zakupu: dodano możliwość ponownej weryfikacji opakowania w systemie NMVS, jeżeli lek został zweryfikowany podczas weryfikacji innego dokumentu.

Kontrola dokumentów zakupu: dodano możliwość wyszukania dokumentu, w którym zweryfikowano opakowanie na podstawie kodu 2D (Kontrola dokumentów zakupu > Ctrl+L > zakładka Opakowanie w dokumentach).

 


Jak skorzystać z funkcji weryfikacji stanów magazynowych zarejestrowanych w ZSMOPL?

.

W ramach Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi CSIOZ udostępnił usługę (GETSTAN), dzięki której apteka może pozyskać informację o zarejestrowanych w ZSMOPL własnych stanach magazynowych. ZSMOPL.MAR03 jest funkcjonalnością umożliwiającą wysyłanie zapytań o stan magazynowy do ZSMOPL oraz porównywanie wyników ze stanami magazynowymi w aptece, w celu wygenerowania i wysłania ewentualnej korekty. Rozwiązanie podlega dodatkowemu licencjonowaniu (niektóre opcje dostępne dla modułu ZSMOPL.MAR03 wymagają licencji na moduł ZSMOPL.MAR01 lub ZSMOPL.MAR02). Z funkcjonalności można skorzystać z poziomu APW68 → ZSMOPL → [CTRL+2] WERYFIKACJA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno Rejestr stanów magazynowych:

Aby pobrać raport stanów magazynowych przechowywanych w ZSMOPL, należy wybrać przycisk [F2] GENERUJ RAPORT.

Gdy proces zostanie zakończony, wyświetlony zostanie raport porównujący dane pobrane z ZSMOPL z danymi z apteki. Domyślnie wyświetlone zostaną pozycje, które będą wysyłane do ZSMOPL w celu korekty stanów (oznaczone ikoną ). Przykładowo:

Aby utworzyć i wysłać korektę do ZSMOPL, należy wybrać przycisk [F12] GENERUJ KOREKTĘ.

Szczegółowe informacje dotyczące działania nowej funkcjonalności można znaleźć TUTAJ, lub kontaktując się bezpośrednio z naszym serwisem.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

.

Zmiany w module APW11 z dnia 2023.08.16 [2023.2.0.0]

  • Dodano obsługę uprawnień 41-0050 i 41-0051 (Definiowanie powodów straty/nadwyżki) w oknie przyczyny straty/nadwyżki podczas wybierania jej powodu w Operacjach magazynowych.
  • Dodano opcję modyfikującą minimalny wiek pacjenta dla uprawnienia Senior (domyślnie 75).

Zmiany w module APW13 z dnia 2023.08.16 [2023.2.0.0]

  • Kontrola dokumentów zakupu: dodano możliwość ponownej weryfikacji opakowania w systemie NMVS, jeśli było już zweryfikowane w innym dokumencie zakupu.
  • Kontrola dokumentów zakupu: dodano możliwość wyszukania dokumentu w którym zweryfikowano opakowanie na podstawie kodu 2D (Kontrola dokumentów zakupu -> Ctrl+L -> Opakowanie w dokumentach).

Zmiany w module APW21 z dnia 2023.08.16 [2023.2.0.0]

  • Zestawienie wniosków na środki pomocnicze: rozwiązano problem z blokowaniem w niektórych przypadkach możliwości edycji potwierdzenia ubezpieczenia pacjenta dla zleceń elektronicznych.

 

Pobierz PDF