MERIDOnews.

Merido News – 32/2022

Czy wiecie, że wzrastają ceny na wyroby medyczne producentów Essity, TZMO i Hartmann?

W związku ze wzrostem cen surowców, kosztów procesów produkcyjnych oraz zasobów ludzkich po raz kolejny wzrastają ceny zakupu asortymentu z zakresu inkontynencji oraz sugerowane ceny sprzedaży wyrobów medycznych firm Essity, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych oraz Hartmann objętych refundacją dla pacjentów. Zlecamy, aby wykonać aneks do umowy na wyroby medyczne w sierpniu, dzięki czemu będzie obowiązywał od 1 października.

W celu przygotowania aneksu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Poniżej zamieszczamy nowe cenniki:

Tena: http://www.apteki.merido.pl/tena.pdf

Seni: http://www.apteki.merido.pl/seni.pdf

Hartmann: http://www.apteki.merido.pl/hartmann.pdf


Czy słyszeliście o nowym cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez firmę Kamsoft?

Serdecznie zapraszamy na II cykl szkoleń on-line pt. „Przydatne funkcje w systemie KS-AOW” organizowanych przez firmę Kamsoft. Podczas tych spotkań pokazane zostaną zmiany oraz najnowsze funkcjonalności związane z realizacją e-Recept w systemie KS-AOW, a także omówione zostaną metody tworzenia zamówień do hurtowni. Zaplanowane są 4 spotkania on-line:

1. „Wycena e-Recept bez konieczności realizacji sprzedaży”, termin: 6.09.2022 r., godz.10.00.
2. „Sprzedaż Środków Pomocniczych przy wykorzystaniu modułu e-ZWM”, termin: 13.09.2022 r., godz.10.00.
3. „Zamówienia w KS-AOW część 1”, termin: 20.09.2022 r., godz. 10.00.
4. „Zamówienia w KS-AOW część 2”, termin: 27.09.2022 r., godz. 10.00

Podczas każdego szkolenia zostanie udostępniony chat, za pomocą którego będziecie mogli zadawać pytania związane z tematem wystąpienia. Eksperci Kamsoftu będą na bieżąco odpowiadać na zadane pytania. Wszystkie odpowiedzi na pytania otrzymacie drogą mailową na podany przy rejestracji adres e-mail. Przypominamy, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja na poniższej stronie:
http://www.osoz.pl/aow


Jakie ważne zmiany dotyczące punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego obowiązują od 12 sierpnia?

Od 6 sierpnia w punktach aptecznych dozwolona jest sprzedaż leków zawierających hydroksyzynę, piracetam, winpocetynę, duloksetynę oraz doxylaminę. Szczególną uwagę zwracamy sklepom zielarsko-medycznym na jeden z zapisów rozporządzenia, który w praktyce wyklucza z obrotu w takich placówkach produkty lecznicze zawierające Acidum acetylsalicylicum + Coffeinum (m.in.. Coffepirynę, Etopirynę Kontrol). Dnia 11.08.2022 r. skończył się okres przejściowy wskazany w §3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów (Dz.U.2022 poz.208). Wspomniany okres przejściowy dopuszczał możliwość prowadzenia obrotu produktami leczniczymi zawierającymi substancje ujęte w wykazach obowiązujących bezpośrednio przed wejściem w życie ww. rozporządzenia.

Informujemy, że Baza KS-BLOZ od dnia 9 sierpnia 2022 r. zawiera zmiany zgodne z: „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, oraz kryteriów klasyfikacji tych produktów do poszczególnych wykazów” (Dz.U. z dnia 5.08.2022, poz.1656), które obowiązuje od 6 sierpnia 2022 r.

Nasz serwis przygotował bufory zmian w punktach aptecznych i sklepach medycznych, z którymi mamy podpisane umowy serwisowe.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.08.10 [2022.2.3.2]

  • Dodano możliwość ustawienia indywidualnej marży dla każdego rodzaju leku recepturowego pełnopłatnego.
  • Poprawiono wystawianie zapotrzebowania w przypadku, kiedy jest więcej niż jeden świadczeniodawca z tym samym numerem REGON.
  • Okno e-Recepty: poprawa przepisywania numeru telefonu pacjenta przy zakładaniu karty pacjenta (spinacz/załóż).
  • Okno e-Recepty: poprawa wyświetlania ikony wykazującej różnicę w danych pacjenta z e-Recepty i karty pacjenta.
  • Poprawa ostrzeżenia o próbie wydania innego leku niż zaordynowano na e-Recepcie. Program porównywał lek z e-Recepty do towaru wybranego w ramach sprzedaży wiązanej.

Zmiany w module APW21 – 2022.08.10 [2022.2.3.2]

  • Poprawa generowania raportu finansowego dokumentów fiskalnych Sprzedaż -> Inne -> Zestawienie sprzedaży za okres. W raporcie z formami płatności nie były uwzględniane rozliczenia zaliczek zafiskalizowanych.
  • Zmieniono pobieranie ceny hurtowej podczas generowania zestawienia refundacyjnego: cena nie będzie pobierana z karty zakupu, a zostanie zapamiętana w momencie realizacji recepty na pozycji sprzedaży.

Czy wiecie, jakie zmiany do leków robionych udostępniono w KS-Aptece?

W wersji KS-Apteki 2022.2.3.2 z dnia 10.08.2022 r. dodano możliwość zdefiniowania własnego rodzaju leku robionego pełnopłatnego z opcją określenia oczekiwanego poziomu marży indywidualnej i taxy laborum (które mogą być inne niż narzucone przez prawo dla leków robionych refundowanych). Dodanie nowego rodzaju (dla leków pełnopłatnych) jest możliwe podczas wskazywania nazwy leku robionego, za pomocą przycisku [F4] Dodaj nowy rodzaj. Edycja marży dostępna jest również z poziomu modułu APW41 -> Opcje modułów -> APW11.6.4. W przypadku braku ustawienia marży w wymienionych miejscach, program uwzględni marżę określoną z poziomu opcji: APW41 -> Opcje modułów -> APW11.6.2.3.


Czy widzieliście komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych?

W związku z nadchodzącym sezonem grypowym 2022/2023 i dostępem do szczepień, Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat wskazujący zasady wykonywani szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych. Z treścią komunikatu możecie zapoznać się na poniższej stronie:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-realizacji-szczepien-przeciw-grypie-w-podmiotach-leczniczych-i-aptekach-ogolnodostepnych


Pobierz PDF