MERIDOnews.

Merido News – 31/2022

Czy chcielibyście przeczytać naszą publikację w wakacyjnym wydaniu „Security Magazine”?

W dniu 1 sierpnia 2022 roku ukazało się piąte wydanie „Security Magazine”, w którym jest publikacja naszego pracownika. Tematem jego artykułu są zasilacze awaryjne UPS w firmach. Z tego wydania magazynu dowiecie się jak można walczyć z zagrożeniami mogącymi negatywnie wpłynąć na Twoją firmę i Ciebie. Zachęcamy do przeczytania jego publikacji, jak i całego piątego wydania „Security Magazine”. Do pobrania poniżej:

https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/d/aa5ed56600abbf2cee4677cba2c2efa3


Czy zerowy VAT na wybrane produkty w aptekach został przedłużony?

Wprowadzone na początku tego roku zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obniżyły stawki w odniesieniu do niektórych pozycji wykazu refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 roku. Jednak zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom czasowa obniżka stawek podatku VAT na niektóre towary żywnościowe zostaje przedłużona do 31 października 2022 roku. Zerowa stawka VAT obejmuje też niektóre artykuły spożywcze dostępne w aptekach, takie jak:

  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.


Czy wiecie, że Polska jako jeden z pierwszych krajów UE jest gotowa do uruchomienia e-Recepty transgranicznej?

Polska otrzymała od Komisji Europejskiej (KE) zgodę na uruchomienie usługi wymiany e-recepty transgranicznej z innymi krajami członkowskimi. Ta nowa funkcjonalność umożliwi zagranicznym pacjentom realizowanie e-recepty w polskiej aptece, a polskim za granicą. Zgoda KE to pierwszy krok ku temu, by Polacy mogli realizować swoje recepty w innych krajach UE (Finlandia), a mieszkańcy UE (Estonia, Chorwacja, Portugalia i Finlandia) korzystać z tego rozwiązania w naszym kraju. Przed nami kolejne działania polegające na ustaleniu szczegółów organizacyjnych z krajami członkowskimi, z którymi będziemy wymieniać e-recepty, a także podłączenie się polskich aptek do systemu informatycznego. Zakończenie tego etapu pozwoli na uruchomienie wymiany e-recept i możliwość ich realizacji w wybranych aptekach w części krajów UE. Wraz z dołączaniem do programu kolejnych państw, zakres możliwości realizacji takiej recepty będzie rozszerzany. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się ze sposobem realizacji e-Recept transgranicznych w systemie KS-Apteka. Instrukcja do pobrania:

http://apteki.merido.pl/eRecepta_trans.pdf


Czy widzieliście przygotowane przez Naczelną Izbę Aptekarską kompendium wiedzy na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie?

W związku ze zbliżającym się sezonem grypowym 2022/2023, Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowało kompendium wiedzy na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Poniżej link do dokumentu:

https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Informacja-na-temat-szczepien-przeciw-grypie-wykonywanych-przez-farmaceutow.pdf


Pobierz PDF