MERIDOnews.

Merido News – 30/2022

Czy wiecie, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę 4,9 mln zł za naruszenie danych osobowych? Jaki jest poziom bezpieczeństwa w Twojej aptece?

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył karę na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w wysokości aż 4,9 mln złotych. W trakcie postępowania ustalone zostało, że naruszenie polegało na dostępie i skopiowaniu danych klientów przez osoby nieuprawnione. Powodem naruszenia było niezastosowanie przez podmiot przetwarzający podstawowych zasad bezpieczeństwa polegających na zabezpieczeniu danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

Każda placówka medyczna lub apteka powinna przeprowadzić audyt w celu weryfikacji aktualnych procedur i zabezpieczeń oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Należy m.in. odpowiednio zabezpieczyć systemy, bazy danych, kopie zapasowe oraz wdrożyć procedury przechowywania dokumentów, dostępu do pomieszczeń i niszczenia dokumentacji. Ważne jest również sporządzenie polityki bezpieczeństwa, upoważnień dla pracowników mających dostęp do danych osobowych i przeprowadzenie analizy ryzyka. Rozwiązanie firmy Kamsoft KS-BDO wspiera placówki medyczne i apteki w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w tym wspomaga w prowadzeniu rejestru naruszeń. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo ważne.

Jeśli u Państwa w placówkach medycznych lub aptekach nie ma wdrożonych jeszcze odpowiednich zabezpieczeń to zachęcamy do kontaktu z naszym serwisem. Przeprowadzimy audyty i wdrożymy najlepsze zabezpieczenia.


Czy wiecie o aktualizacji oznaczeń na kartach środków odurzających z grupy II-N i III-N?

Firma Kamsoft regularnie prowadzi prace, które mają na celu stałe podnoszenie jakości informacji gromadzonych w bazie KS-BLOZ. Aktualnie dotyczy to w szczególności substancji odurzających i substancji silnie działających. W niektórych aptekach może mieć miejsce sytuacja, w której na niektórych kartotekach towarowych środków odurzających z grupy II-N i III-N (kilkadziesiąt różnych produktów) informacja o przynależności tego środka odurzającego do jednej z grup może nie być kompletna. Skutkować to może tym, że technicy mogą w trakcie sprzedaży nie zobaczyć dodatkowych ostrzeżeń dotyczących tego typu produktów. Wydawanie produktów zawierających substancje odurzające wymaga szczególnej ostrożności, więc zdajemy sobie sprawę, że komunikaty systemowe są bardzo pomocne w codziennej pracy, jednak należy pamiętać, iż informacje dostępne w bazie KS-BLOZ mają charakter informacyjny i wspomagający pracę farmaceutów. Zalecamy również poinformowanie personelu, w szczególności techników, aby nie kierowali się w swoich działaniach wyłącznie komunikatami z systemu aptecznego i w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultowali konkretny przypadek.

We wszystkich aptekach posiadających z nami umowę serwisową sukcesywnie wprowadzamy aktualizację kartotek towarowych na podstawie bazy KS-BLOZ w zakresie środków odurzających.


Czy widzieliście kolejny odcinek z serii „What’s new” w KS-SOMED?

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcineka z serii „What’s new?” w KS-SOMED. W tym odcinku zostały przedstawine poniższe tematy:

• optymalizacja wysyłanych sms do pacjentów z kodami e-Recepty i e-Skierowania;
• jak definiować powiązania pomiędzy pacjentami;
• jak zarządzać zgodami pacjentów na podstawie danych z IKP.


Czy w przypadku remontu apteki jest konieczność uzyskiwania nowego zezwolenia?

Według odpowiedzi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na wniosek jednego z przedsiębiorców w przypadku przebudowy lokalu apteki ogólnodostępnej, która nie będzie miała wpływu na zmianę lokalizacji lokalu apteki, nie będzie konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia, a jedynie nastąpi konieczność zgłoszenia oraz przedstawienia nowych, aktualnych planów i opisów technicznych lokalu sporządzonych przez osobę uprawnioną.


Pobierz PDF