MERIDOnews.

Merido News – 28/2022

 

Czy wiecie, że w naszej firmie mamy nowego pracownika?

Serdecznie przedstawiamy Wam naszego nowego pracownika Łukasza. Nadzoruje on prawidłowe działanie raportowników w aptekach, wykonuje aktualizację oprogramowania aptecznego i rozwiązuje zdalnie problemy ze sprzętem i oprogramowaniem. To tylko niewielki zakres jego umiejętności.

Miłośnik twórczości J.R.R. Tolkiena, historii i wędrówek.

Dlatego następnym razem, gdy Wasze urządzenia odmówią posłuszeństwa, nie panikujcie, wezwijcie na pomoc Łukasza, cierpliwie wysłucha problemu i znajdzie najlepsze rozwiązanie.


Jak można w KS-Aptece realizować zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kiedy nie ma dostępu do usług eZWM?

W wersji 2022.2.2.9 KS-Apteki z dnia 14.07.2022 r. dodano możliwość realizacji Zlecenia w trybie rejestracji wstecznej (w trybie awaryjnym). Gdy zlecenie zostało zrealizowane przez wniosek z powodu niedostępności usługi eZWM, to w momencie, gdy usługa eZWM już jest dostępna, wystarczy przejść do poprawy sprzedaży, odszukać zrealizowane Zlecenie i wybrać skrót [Ctrl+R]. Wyświetlone zostanie okno eZWM, w którym dane dotyczące zlecenia zostaną automatycznie uzupełnione. Na tym etapie wystarczy przejść standardowe kroki realizacji Zlecenia poprzez moduł eZWM (nie ma konieczności ręcznego wprowadzania danych dotyczących realizacji do aplikacji AP-ZZ). Szczegóły w instrukcji „Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne z wykorzystaniem modułu eZWM” dostępnej z poziomu głównego okna systemu KS-AOW rozdział 16. 

Dodano również możliwość pobrania informacji do nowego wniosku z wcześniej zrealizowanej pozycji. Dzięki tej funkcji podczas kolejnej wizyty pacjenta w celu realizacji zlecenia comiesięcznego nie będzie konieczności ponownego uzupełniania wniosku. Aby skorzystać z rozwiązania należy wybrać [Alt+P] Przegląd z poziomu wniosku. Następnie wyświetlone zostanie okno z listą zrealizowanych zleceń, gdzie wystarczy wybrać odpowiednie, potwierdzić klawiszem [ENTER], a karta wniosku zostanie automatyczne uzupełniona na podstawie wskazanej realizacji.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 2022.07.14 [2022.2.2.9]:

 • eZWM – dodano możliwość realizacji zlecenia w trybie rejestracji wstecznej (tryb awaryjny).
 • Wniosek – dodano możliwość pobrania informacji do nowego wniosku z wcześniej zrealizowanego wniosku.
 • Zadanie z Giełdy Pomysłów: Dodano możliwość zmiany osoby przyjmującej receptę na lek recepturowy oraz osoby wykonującej lek bezpośrednio w kolejce. Umożliwiono również zmianę godzin przyjęcia i wykonania. Dodano możliwość zmiany sekund w godzinach przyjęcia i wykonania.
 • Scalono okno do zmiany osoby przyjmującej, wykonującej i wydającej oraz okno zmiany godzin przyjęcia wykonania i wydania leku robionego.

Zmiany w module APW21 2022.07.14 [2022.2.2.9]:

 • W edycji korekty zestawienia refundacyjnego dodano możliwość edycji sekund w godzinach przyjęcia recepty na lek recepturowy oraz godzinach wykonania i wydania leku robionego.

Jak pacjenci mogą udostępnić swoją historię leczenia czy dane medyczne lekarzowi rodzinnemu albo specjaliście?

Lekarza każdej specjalności i w każdej placówce można upoważnić do wglądu w informacje medyczne z Internetowego Konta Pacjenta za pomocą SMS-a. Wystarczy ustalić z nim zakres upoważnienia. Następnie lekarz prosi o dostęp w swoim systemie gabinetowym, a pacjent otrzymuje SMS z kodem, który należy podać lekarzowi. Wpisanie kodu do systemu upoważnia lekarza do 24-godzinnego wglądu w udostępnione informacje.

Dostęp do danych można dać lekarzowi również przez Internetowe Konto Pacjenta. W tym celu należy:

 • zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta,
 • wejść w zakładkę „Uprawnienia”,
 • kliknąć na „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”,
 • kliknąć na granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”,
 • zaznaczyć, komu przyznaje się dostęp, np. pracownikowi medycznemu (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna lub felczer),
 • odszukać właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu),
 • określić zakres i czas udostępniania danych medycznych,
 • zatwierdzić.

Czy widzieliście obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie możliwości zwrotu do aptek wycofanych serii produktu leczniczego Structum?

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (poz. 70/2022) pojawiło się obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 7 lipca 2022 r. dotyczące konieczności poinformowania opinii publicznej o możliwości zwrotu do aptek wycofanych serii produktu leczniczego Structum (Chondroitini natrium sulfas), 500 mg kapsułki. Chodzi o następujące serie produktu leczniczego Structum 500 mg, kapsułki:

 • numer serii: G20076, data ważności: 31.10.2024
 • numer serii: G20077, data ważności: 30.11.2024
 • numer serii: G20078, data ważności: 30.11.2024

Serie produktu leczniczego Structum 500 mg kapsułki zostały wycofane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w dniu 07.07.2022 r. Przyczyną takiej decyzji jest występowanie w ww. seriach wady jakościowej polegającą na stwierdzeniu poza specyfikacją wyników dla parametru TAMC, wskazującego na całkowitą liczbę bakterii tlenowych, a także ze względu na wykazaną obecność lub prawdopodobieństwo wystąpienia Bacillus cereus.

Link do obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/70/


Pobierz PDF