MERIDOnews.

Merido News – 27/2024


Jak zareagować na komunikat KS-Apteki dotyczący problemów z prawidłowym wdrożeniem zmian urzędowych obowiązujących od 1 lipca 2024 roku na podstawie BLOZ?

Od środy 3.07.2024 w KS-Aptece mogliście zobaczyć poniższy komunikat dotyczący problemów wdrożenia zmian urzędowych w niektórych aptekach:

Informujemy, że na podstawie zgłoszeń od użytkowników systemu KS-AOW odnotowaliśmy, iż w niektórych aptekach mogły wystąpić problemy z prawidłowym wdrożeniem zmian urzędowych obowiązujących od 1 lipca 2024 roku na podstawie BLOZ.

Konsekwencją tej sytuacji może być sprzedaż refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych a także refundowanych leków recepturowych z ceną z poprzedniego obwieszczenia.

W związku z powyższym zalecamy wykonanie następujących działań:

 • Pobranie pełnego BLOZ w module APW14 Magazyn – Poprawa leków i zakupów – ALT+F10 Aktualizuj BLOZ – Internet – Cały BLOZ (niezbędne przed wykonaniem punktu 2 i 3)
 • Weryfikacja cen produktów refundowanych w module APW23 Kontrola – Kontrola leków – Leki z błędnym limitem lub na kartach towarów w odniesieniu do aktualnego obwieszczenia, które jest udostępnione w głównym oknie programu w zakładce Prawo – Obwieszczenie ws. leków refundowanych,
 • Weryfikacja sprzedaży produktów refundowanych wykonanych od 1 lipca 2024 r. w module APW23 Kontrola – Kontrola sprzedaży – Sprzedaż ze złymi limitami.
 • W przypadku wykrycia nieprawidłowości zarówno cen jak i sprzedaży produktów refundowanych, konieczne jest wykonanie wszystkich poniżej wymienionych kroków (A-D).

W przypadku, gdy ceny są właściwe, ale ich aktualizacja nastąpiła później niż przed pierwszą sprzedażą 1 lipca 2024 r. i zidentyfikowane zostały sprzedaże w cenach z poprzedniego obwieszczenia, należy wykonać krok D.

 • A. Utworzenie bufora leków oraz przecen w module APW14 Magazyn wybierając w oknie Poprawy leków i zakupów – F5 Tworzenie bufora z aktualizacją – zaznaczenie pól do aktualizacji, zgodnie z instrukcją “Aktualizacji BLOZ i utworzenie bufora zmian w KS-AOW przed 1 lipca 2024 r.”,
 • B. Weryfikacja utworzonego bufora leków F4 oraz bufora przeceny F3,
 • C. Zatwierdzenie buforów za pomocą funkcji F9 Korekta łączna,
 • D. Wykonanie korekty sprzedaży dla produktów refundowanych sprzedanych w cenach z poprzedniego obwieszczenia od 1 lipca 2024 roku

Celem powyższych działań jest uniknięcie realizacji kolejnych sprzedaży produktów refundowanych z ceną z poprzedniego obwieszczenia oraz nieprawidłowości w rozliczeniu refundacji w obecnym okresie sprawozdawczym.

UWAGA: Brak działań weryfikacyjnych i naprawczych po stronie apteki może skutkować problemami w rozliczeniu refundacji w obecnym okresie sprawozdawczym.

Nasz serwis na bieżąco kontaktuje się z aptekami celem weryfikacji cen produktów refundowanych. Sprawdzenia można też dokonać we własnym zakresie korzystając z powyższej instrukcji.


Czy widzieliście najnowsze wydanie e-Magazynu OSOZ Statystyki?

W numerze 6/2024:

Sprzedaż sezonowa w aptekach:

 • Zmiany klimatu mają wpływ na nasze zdrowie i na to, kiedy chorujemy. Przykładem jest stopniowe, ale wyraźne przesuwanie się sezonu alergicznego i przeziębień/grypy.
 • W przypadku produktów stosowanych w alergii, mamy do czynienia z bardzo wczesnym rozpoczęciem sezonu. Już w połowie lutego ich sprzedaż była wyższa niż w referencyjnych latach osiągając – dotychczas – apogeum w drugim tygodniu kwietnia. Przyspieszona wegetacja związana z wysokimi temperaturami w zimie spowodowała szybsze pojawienie się alergenów.
 • Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku przeziębień. Sezon w tym roku jest znacznie słabszy niż w poprzednim, a także tego w roku 2019. I prawdopodobnie przyczyna jest ta sama, co w przypadku sezonu alergicznego – pogoda.

Sprzedaż leków na trawienie:

 • W ostatnich 5 latach, sprzedaż środków wspomagających trawienie utrzymywała się na wyrównanym poziomie prawie 8 mln opakowań rocznie. Rekordowy poziom 8,2 mln opakowań zanotowano w pandemicznym roku 2020 (przebiegowi COVID-19 czasami towarzyszyły dolegliwości żołądkowo-jelitowe). Wartość rynku w 2023 roku przekroczyła 190 mln zł.
 • Maksimum sprzedaży mamy za sobą – 20 lat temu, w 2003 roku, Polacy kupili aż 10 mln opakowań środków z tej grupy. Największy popyt występuje w grudniu.

Ponadto w numerze:

 • Najlepiej sprzedające się produkty (maj 2024)
 • Monitor epidemiologiczny (lipiec 2024)
 • Struktura dystrybucji leków

Aby pobrać najnowszy numer czasopisma kliknij TUTAJ.


Jakie zmiany w BLOZ pojawiły się w ostatnich dniach?

Informujemy, że BLOZ od dnia 2 lipca 2024 r. zawiera zmiany zgodne z: „Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2024 r. o sprostowaniu błędu” (Dz.Urz. MZ z dnia 01.07.2024, poz. 48):

Ponieważ zmiany nie mają wpływu na sprzedaż produktów refundowanych dostępnych w aptece, użytkownicy systemu aptecznego KS-AOW, nie muszą aktualizować danych w lokalnych kartotekach.

W obwieszczeniu MZ z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.Urz. MZ. poz. 44) w załączniku do obwieszczenia zostały sprostowane następujące błędy:

 • w części A3 „Wyroby medyczne dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym” poprawiono termin wejścia w życie decyzji na 2024.07.01 w lp. 282-285 i 287,
 • w części B „Leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programu lekowego” poprawiano wysokość limitu finansowania w lp. 377 – 380, 566, 567, 620 i 621,
 • w części C „Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym” poprawiono wysokość limitu finansowania w lp. 27, 28, 257 – 260 oraz nazwę grupy limitowej w lp. 173,
 • w części C „Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym” wykreślono lp. 381 i 382.

Link do rozporządzenia.


Pobierz PDF