MERIDOnews.

Merido News – 27/2022

Jak jednym kliknięciem zrobić wycenę kilku e-Recept w KS-Aptece?

W wersji KS-Apteki 2022.2.2.8 z dnia 04.07.2022 r. udostępniona została nowa funkcjonalność umożliwiającą szybką wycenę e-Recepty. Dzięki rozwiązaniu przed rozpoczęciem realizacji sprzedaży można odpowiedzieć na pytanie pacjenta dotyczące szacowanych kosztów zapłaty za leki. Aby przeprowadzić wycenę, wystarczy wybrać przycisk [Shift+F5] Wycena recepty po wczytaniu e-Recepty.

Po wybraniu opcji wyświetlone zostaną szacowane kwoty do zapłaty za poszczególne produkty oraz podsumowanie wartości wszystkich pozycji na liście (pole Razem). Z poziomu okna można kontynuować sprzedaż – dostępne są tu wszystkie niezbędne funkcje. Aby zamknąć okno wyceny wystarczy wybrać [ESC].

Ilość do wydania danego produktu można zmienić za pomocą klawisza [ENTER], co zostanie uwzględnione w wyliczeniach.

W instrukcji „E-recepta P1 w systemie KS-AOW” dostępnej z głównego okna KS-Apteki (punkcie 2.9. Wycena e-Recepty) możecie dowiedzieć się więcej szczegółów np. co zrobić, kiedy towaru nie ma w magazynie apteki albo na e-Recepcie nie podano kodu EAN lub BLOZ danego produktu.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 2022.07.01 [2022.2.2.8]

 • Terminale płatnicze Polskie ePłatności: obsługa komunikacji z terminalem w przypadku, kiedy terminal przeszedł w tryb serwisowy (podczas zamykania dnia).
 • Dodanie fukcjonalności „Wycena e-Recepty”.
 • Poprawa wyliczenia terminu ważności dla e-Recept odnawialnych wystawianych przez pielęgniarki.

Zmiany w module APW13 2022.07.01 [2022.2.2.8]

 • Zmiana nazewnictwa raportu „Specyfikacja do faktury zakupu” na „Specyfikacja do dokumentu zakupu”.
 • Poprawa wskazywania dokumentu z wybranym filtrem na kod kreskowy towaru w reklamacjach.

Zmiany w module APW31 2022.07.01 [2022.2.2.8]

 • Wykluczono dokumenty poprawy kart zakupów (przeceny, korekty wewn) z zestawienia Sumy długów wobec dostawców.

Od kiedy farmaceuta i technik farmaceutyczny zyskują dodatkową ochronę podczas wykonywania swoich obowiązków w aptece i punkcie aptecznym?

27 czerwca br. w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa z dnia 12 maja o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty. Wprowadzono w niej dla farmaceuty i technika farmaceutycznego ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2022 r. W poniższym linku możecie zapoznać się z treścią ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001344


Czy widzieliście nową listę preparatów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP?

Zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Aktualnie ta lista liczy 215 pozycji i w porównaniu do tej opublikowanej pod koniec kwietnia jest dłuższa o 3 pozycje. W najnowszej liście preparatów zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP możemy znaleźć takie produkty jak:

 • insuliny: Apidra, Humulin M3, Humulin N, Humulin R, Humalog Mix 25, Humalog Mix 50, Gensulin N, Gensulin R, Gensulin M30, Gensulin M40, Gensulin M50, Insulatard Penfill, Lantus, Liprolog, Mixtard 30, Mixtard 40, Mixtard 50, NovoRapid, Polhumin, Toujeo, Tresiba;
 • przeciwzakrzepowe r-r do wstrzykiwań: Clexane (wszystkie dawki), Fraxiparine (wszystkie dawki), Neoparin (wszystkie dawki);
 • r-r do wstrzykiwań stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2: Trulicity (wszystkie dawki), Ozempic (wszystkie dawki);
 • produkty mlekozastępcze: Nutramigen 1 LGG, Nutramigen 2 LGG, Nutramigen 3 LGG, Neocate Junior, Neocate LCP;
 • systemy transdermalne: Systen Conti, Systen Sequi;

Informujemy, że Baza KS-BLOZ od dnia 30 czerwca 2022 r. zawiera produkty oznaczone znacznikiem „Odmowa realizacji” zgodne z:
„Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 lipca 2022 r.”. (D. Urz. M. Z. z dnia 27.06.2022, poz. 67).

Link do obwieszczenia:
http://dziennikmz.mz.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2022&book=0&position=67


Pobierz PDF