MERIDOnews.

Merido News – 26/2022

Kiedy nie będzie działać 10 systemów Centrali NFZ?

Ze względu na konieczność przeprowadzenia istotnych prac serwisowych w najbliższy weekend tj. od dnia 01.07.2022 od godziny 20.00 do dnia 02.07.2022 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostępie do centralnego systemu autoryzacyjnego w Centrali NFZ dla świadczeniodawców, aptek oraz personelu medycznego. W związku z tym nie będą dostępne zależne od tego systemu aplikacje np.:

 • System eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) (https://ezwm.nfz.gov.pl/)
 • ZIP – wew Zintegrowany Informator Pacjenta (https://pacjent.gov.pl)
 • eWUŚ – Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/)
 • DILO – System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (https://dilo.nfz.gov.pl)
 • AP-PKUŚ – Procesy Koordynowanego Udzielania Świadczeń (https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/)
 • AP-KOLCE – Kolejki Centralne (https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/)
 • CBE – Centralna Baza Endoprotezoplastyki (https://aplikacje.nfz.gov.pl/cbe)
 • Rejestry medyczne SZOI – Portal NFZ (Obsługuje portal świadczeniodawców i potencjału w zakresie uzdrowisk) (https://nfzuzd.nfz.gov.pl/)
 • CBWID – Portal zgód indywidualnych (RDTL) (https://cbwid.nfz.gov.pl/)
 • Rejestry medyczne – Krajowe rejestry medyczne (https://rejestrykliniczne.nfz.gov.pl/)

oraz usługi oparte na tych systemach.


Dlaczego w aptekach do końca roku konieczna będzie wymiana lub modernizacja komputerów z Windows 7 i Windows 8?

Do końca 2022 roku w aptekach konieczna będzie wymiana lub modernizacja komputerów z Windows 7 i Windows 8. Arvato, producent systemu NMVS dostarczanego przez KOWAL od Q1 2023 zmieni sposób szyfrowania certyfikatów wydawanych przez KOWAL użytkownikom końcowym na AES-256, które nie są wspierane przez systemy Windows 7 i Windows 8. Jeśli mają Państwo jeszcze w swojej aptece w/w wersje systemów prosimy o kontakt z nami, wspólnie ustalimy najlepsze dla Państwa rozwiązanie.

W związku z występującymi problemami z dostępnością sprzętu komputerowego sugerujemy by nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, ponieważ niedostosowanie się do tych wymagań będzie skutkowało brakiem możliwości spełnienia obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków.


Jakie zmiany nastąpiły na liście refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od 1 lipca 2022 r.?

Według analizy firmy IQVIA z refundacji aptecznej wycofano 78 opakowań, a włączono do niej 21 innych. Żadna substancja czynna nie utraciła finansowania, żadna nie została również wycofana z refundacji.

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 233 opakowań, ale zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 14 z nich. Wzrost dopłat pacjenta dotyczy 435 opakowań, ale tylko dla jednego z nich wzrost ceny przekracza 10 zł.

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 114 opakowań, średnio o 3,4%, a zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 5 z nich. Urzędowe ceny zbytu zostały podniesione w przypadku 32 opakowań, średnio o 25,8%

Jeśli chcecie przeczytać więcej inforamcji na ten temat, możecie je znaleźć w pełnej wersji raportu IQVIA:

Podsumowanie_zmian_na_licie_refundacyjnej_-_od_01.07.2022.pdf


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW13 2022.06.24 [2022.2.2.7]

 • Przywrócenie domyślnego formatowania daty ważności w oknie kontroli dokumentów zakupu.
 • Poprawa wyświetlania listy dokumentów do korekty.

Uważajcie na próby wyłudzenia danych osobowych pacjentów z placówek medycznych.

Centrala NFZ ostrzega, że kolejny raz docierają do nich niepokojące sygnały o próbach wyłudzenia danych pacjentów z placówek medycznych przez osoby podające się za pracowników Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia lub osoby współpracujące z departamentem. NFZ przypomina, że pracownicy Departamentu Kontroli NFZ nigdy nie wymagają od placówek medycznych podania przez telefon danych osobowych pacjentów.

Każdą tego typu sytuację należy zgłaszać do najbliższego oddziału NFZ oraz organów ścigania, z którymi Fundusz podjął już współpracę w tym zakresie.

Zwracamy również uwagę, aby osoby, które odbierają telefony w placówkach medycznych, pamiętały o obowiązku ochrony danych osobowych pacjentów, a także o możliwych próbach wyłudzenia tych danych.


Pobierz PDF