MERIDOnews.

Merido News – 25/2022

Kiedy będzie przerwa w dostępie do systemu KOWAL?

 

Planowane są prace techniczne w środowisku systemu weryfikacji autentyczności leków (NMVS) dostarczanym przez KOWAL w nocy z dnia 27 na 28 czerwca 2022 r. Będzie to skutkować brakiem możliwości weryfikacji i wycofania kodów leków podlegających serializacji we wszystkich krajach, w tym również w Polsce (PLMVS/KOWAL), od godz. 22:30 w dn. 27 czerwca do godz. 8:30 w dn. 28 czerwca Niedostępność ta oznacza także, że system KS-MediVeris nie będzie w tym czasie mógł Was wspomagać w weryfikacji i wycofywaniu unikalnych kodów opakowań. Będzie jednak gromadził informacje pozwalające dokonać wycofania tych kodów po odzyskaniu sprawności systemu dostarczanego przez KOWAL. Jak wycofać zaległe kody opakowań opisywaliśmy w poprzednim numerze Merido News.


Czy jest już obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca?

 

Na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu 21 czerwca 2022 r. pojawiło się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

Według analizy firmy IQVIA z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 80 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 21 innych. Żadna substancja czynna nie utraci finansowania, żadne nowa substancja nie uzyska również finansowania

Link do raportu IQVIA:

http://apteki.merido.pl/IQVIA_o_zmianach_w_projekcie_listy_refundacyjnej_-_od_01.07.2022.pdf

Link do obwieszczenia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

 

Zmiany w module APW21  2022.06.21 [2022.2.2.6]:

  • Poprawa raportu „Zestawienie imienne z notą księgową”.
  • Dodanie funkcji eksportu danych do SUN.
  • Rozliczenia fiskalne – poprawa generowania raportu. Dostosowanie raportu do zgodności z wydrukiem z drukarki fiskalnej.

 

Zmiany w module APW23  2022.06.21 [2022.2.2.6]:

  • Rozszerzono zakres poprawy danych na recepcie w funkcji Retaksacja recept.

Jaki komunikat w sprawie zmiany wzoru legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa opublikował NFZ?

 

Narodowy Fundusz Zdrowia na portalu SZOI opublikował komunikat dotyczący zmiany wzoru legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa. NFZ informuje o konieczności weryfikacji aktualnie obowiązującej legitymacji oraz zwracanie uwagi na termin jej ważności, jak również na stopień uszczerbku na zdrowiu (poniżej 30% oraz co najmniej 30%). Dokument ten potwierdza uprawnienia do korzystania z:

  • dofinansowania kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika (Dz. U. z 2016 r. poz. 1729 oraz z 2015 r. poz. 744) oraz
  • dofinansowania kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego przysługujące weteranom poszkodowanym (Dz. U. z 2020 r. poz. 598).

 


Pobierz PDF