MERIDOnews.

Merido News – 24/2024


Czy wiecie, że karta EKUZ obchodzi swoje 20 urodziny?

18 czerwca 2023 Komisja Europejska zdecydowała o wprowadzeniu EKUZ do powszechnego użytku i opracowała jednolity wzór karty. Za oficjalną datę uruchomienia karty przyjęto 1 czerwca 2004 r.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument unijny. Umożliwia dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas czasowego pobytu w:

  • państwach UE
  • Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, które należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
  • Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Karta EKUZ uprawnia do opieki zdrowotnej na dokładnie takich samych zasadach, które dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy.

Łącznie NFZ wydał już ponad 37 mln kart EKUZ. Rekordowy pod tym względem był 2019 r. kiedy Fundusz wyrobił blisko 3,7 mln kart.

Więcej informacji na: pacjent.gov.pl/ekuz


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 z dnia 2024.06.13 [2024.1.0.7]

  • Obsługa rezerwacji z KtoMaLek: dostosowanie treści wyświetlanych komunikatów do różnych rozdzielczości ekranów.
  • Poprawiono funkcję sprzedaży na Import docelowy, w niektórych przypadkach, gdy podczas przyjmowania dokumentu zakupu nie została prawidłowo określona cena sprzedaży (refundowany import docelowy) program nie korygował zapłaty zgodnie z tabelą marż urzędowych.

Zmiany w module APW13 z dnia 2024.06.13 [2024.1.0.7]

  • Zadanie z Giełdy Pomysłów: dodanie ostrzeżenia o braku numeru potwierdzenia na import docelowy. Ostrzeżenie wyświetlane jest podczas zatwierdzania dokumentu zakupu oraz w podglądzie pozycji dokumentów zakupu. Informacja ta istotna jest w raporcie ZSMOPL.

Zmiany w module APW14 z dnia 2024.06.13 [2024.1.0.7]

  • Dodano blokadę czasową w zatwierdzaniu buforów utworzonych na podstawie BLOZ buforowy jeśli jego data obowiązywania jest z przyszłości. Blokada ma zapobiegać mylnemu zatwierdzaniu zmian które jeszcze nie obowiązują.

Czy zastrzegliście już swój numer PESEL?

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (np. banki) będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu lub pożyczki.

Zastrzeżenie numeru PESEL w żaden sposób nie zablokuje możliwości rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy załatwienia sprawy urzędowej.

Polecamy uruchomienie tej usługi i tym samym podniesienie swojego bezpieczeństwa w cyfrowym świecie.

Szczegóły znajdziecie TUTAJ


Pobierz PDF