MERIDOnews.

Merido News – 23/2024


Czy macie już zainstalowany monitoring temperatury i wilgotności?

Już teraz możecie zakupić system monitoringu temperatury i wilgotności w aptece. Warto jak najszybciej sprawdzić, czy pomieszczenia oraz lodówki w aptece spełnią wymagania Rozporządzenia, które zacznie obowiązywać z końcem przyszłego roku.

Dzięki zestawowi składającego się z urządzeń pomiarowych oraz oprogramowania można to zweryfikować przy minimalnych kosztach przez całoroczny sezon pracy apteki.

Apteki zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu. Wybierzemy najlepszą konfigurację sprzętu dostosowaną do Państwa potrzeb, zajmiemy się wdrożeniem i zadbamy o prawidłowe działanie systemu.


Jak wraz z najnowszą aktualizacją zwiększa się bezpieczeństwo KS-Apteki?

Najnowsza aktualizacji KS-AOW wprowadza znaczące zmiany w zakresie bezpieczeństwa. Dodano mechanizm, który wyświetla odpowiednią informację dla logującego się użytkownika w sytuacji, gdy poziom zabezpieczenia danych gromadzonych w bazie danych KS-AOW jest niższy niż rekomendowany przez KAMSOFT S.A. Komunikat może zostać wyświetlony np. gdy użytkownik KS-AOW nie stosuje indywidualnego i bezpiecznego hasła lub gdy aktualna konfiguracja systemu aptecznego w zakresie bezpieczeństwa nie jest zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa. W wyświetlonym komunikacie system podpowiada, które obszary mogą wymagać uwagi użytkownika oraz rekomenduje możliwe działania:

 • Co najmniej jedno z haseł nadanych do baz danych systemu aptecznego jest hasłem domyślnym lub ogólnie znanym – wymagana jest zmiana hasła na bezpieczne i unikalne.
 • Farmaceuta logujący się do systemu nie ma zdefiniowanego hasła dla użytkownika systemu aptecznego – wymagane jest ustawienie bezpiecznego hasła
 • Aktualna konfiguracja systemu aptecznego w zakresie bezpieczeństwa nie jest zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa:
  * nie jest zdefiniowany czas bezczynności, po którym następuje wylogowanie użytkownika z systemu – rekomendowana wartość to max. 3 min.
  * kontrola długości haseł użytkowników systemu aptecznego jest na zbyt niskim poziomie – rekomendowana wartość to min. 8 znaków
  * nie jest włączona kontrola stosowania wielkich i małych liter w haśle użytkownika systemu aptecznego

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany ogólne w systemie KS-AOW z dnia 2024.06.05

 • Dodano mechanizm, który informuje logujących się użytkowników o tym, że poziom zabezpieczenia danych gromadzonych w bazie danych KS-AOW jest niższy niż rekomendowany przez KAMSOFT S.A. Stosowny komunikat pojawi się w szczególności w sytuacjach, gdy użytkownik systemu KS-AOW nie stosuje indywidualnego i bezpiecznego hasła lub gdy aktualna konfiguracja systemu aptecznego w zakresie bezpieczeństwa nie jest zgodna z wytycznymi bezpieczeństwa.

Zmiany w module APW11 z dnia 2024.06.05 [2024.1.0.5]

 • Do wydruku Protokół przekazania do utylizacji z nazwą producenta dodano miejsce na datę i podpis przedstawiciela przedsiębiorcy przyjmującego produkt leczniczy do utylizacji
 • Poprawiono problem pojawiający się w niektórych wypadkach przy wystawianiu kilku faktur zbiorczych skutkujący usunięciem podsumowania sprzedaży w podstawowej sprzedaży leków („na czarnym oknie”)
 • Wprowadzono nową wartość ryczałtu na lek recepturowy, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2024. Nowa wartość to 0.5% minimalnego wynagrodzenia, które zmienia się od tej daty. Nowa wartość ryczałtu wynosi 21,50 zł. Kwota ryczałtu zaktualizuje się automatycznie po uruchomieniu programu po 1 lipca 2024

Czy wiecie, że aplikacja mojeIKP została wyróżniona tytułem „champion WSIS”?

Aplikacja mojeIKP została wyróżniona tytułem „champion WSIS” w kategorii „ICT applications: benefits in all aspects of life – E-health”. Tym samym znalazła się wśród pięciu najlepszych projektów w tej kategorii.

Konkurs WSIS Prizes promuje projekty, które wykorzystują moc technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do osiągania zrównoważonego rozwoju. Jest to unikalna okazja do prezentacji innowacyjnych rozwiązań, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia ludzi na całym świecie.

Nagrodzona aplikacja mojeIKP to bezpłatne narzędzie, które umożliwia łatwy dostęp do e-recept, e-skierowań, historii wizyt medycznych oraz innych ważnych informacji o zdrowiu. Dzięki niej pacjenci mogą szybko i wygodnie zarządzać swoim zdrowiem, co jest szczególnie istotne w kontekście współczesnych wyzwań zdrowotnych.


Pobierz PDF