MERIDOnews.

Merido News – 22/2022

Czy wiecie, że NFZ przesunął termin realizacji zleceń na podstawie przedstawionego oryginału zlecenia na wyroby medyczne?

30 maja 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał komunikat, który przesuwa termin obowiązku realizacji zleceń na podstawie przedstawionego oryginału zlecenia na wyroby medyczne. Poniżej treść komunikatu:

„Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1144), możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności została wydłużona do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Powyższy termin dotyczy również realizacji zleceń w sklepie lub aptece na podstawie podanego numeru zlecenia.”

 


Jak w KS-Aptece usunąć zestawienie na wyroby medyczne?

Jeśli chcecie usunąć błędne zestawienie refundacyjne na wyroby medyczne w celu wygenerowania nowego należy przejść do modułu 21.Zestawienia -> Refundacje -> Środki pomocnicze -> Archiwum raportów. Pojawi się okno gdzie zaznaczamy raport, który chcemy usunąć i używamy skrótu ALT+F8. Wyświetli się ostrzeżenie i jeśli wszystko się zgadza to klikamy „Tak”.

Pamiętajcie, że zapisane zestawienie można usunąć tylko wtedy gdy nie zostało wysłane lub zostało usunięte na portalu NFZ!


Czy wiecie, ile osób w Polsce przypada na jedną aptekę?

Według danych GUS na koniec 2021 roku było 11,9 tys. aptek ogólnodostępnych, 24 apteki zakładowe oraz 1,1 tys. punktów aptecznych. Liczba aptek ogólnodostępnych była niższa o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeśli chodzi o punkty apteczne, ich liczba spadła o 0,4 proc. mniej w stosunku do 2020 roku. Pracowało w nich łącznie 58,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych. Stałe dyżury nocne pełniło 2,8 proc. aptek ogólnodostępnych, a 22,5 proc. – dyżury okresowe. Sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej realizowały 164 apteki i 4 punkty apteczne.

W Polsce na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny przypadało średnio 2 926 osób (o 29 więcej niż przed rokiem). Podobnie jak przed rokiem, najwięcej ludności na jedną aptekę ogólnodostępną i punkt apteczny odnotowano w województwie pomorskim (3 348), a najmniej – w wielkopolskim (2 600). Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 63,6 tys. osób, w tym 26,1 tys. magistrów farmacji (spadek w skali roku o 0,6 proc.) i 32,2 tys. techników farmaceutycznych (o 2,1 proc. mniej w stosunku do roku poprzedniego). Liczba 63,6 tys. dotyczy osób, dla których było to główne (pierwsze) miejsce pracy, w tym również personel niemedyczny (np. kasjerka, pomoc fizyczna) oraz właścicieli i współwłaścicieli aptek.

Podobnie jak w roku poprzednim, zdecydowaną większość pracujących stanowiły kobiety (83,1 proc. magistrów farmacji i 94,3 proc. techników farmaceutycznych).


Do kiedy został przedłużony obowiązek noszenia maseczek w aptekach?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022 poz. 1144) przedłużyło obowiązek noszenia maseczek w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach do 31 sierpnia 2022 r.

Link do rozporządzenia:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1144


Pobierz PDF