MERIDOnews.

Merido News – 21/2022

Czy wiecie jakie zmiany w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek czekają farmaceutów?

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptek. Dokument wprowadza pewne zmiany w zasadach funkcjonowania aptek oraz dokumentowania w nich obrotu produktami leczniczymi. Najważniejsze z proponowanych zmian to:

 • Obowiązek całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne oraz monitorowania temperatury w urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych.
 • W zakresie sporządzania leków recepturowych – wprowadzenie możliwości ich sporządzenia na podstawie zapotrzebowania podmiotu leczniczego oraz usunięcie przepisów dotyczących tajemnicy receptury lekarskiej.
 • Rozszerzenie czynności wykonywanych przy przyjmowaniu do apteki produktów leczniczych o obowiązek kontroli warunków, w jakich odbywał się transport oraz obowiązek weryfikacji autentyczności produktu, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji UE dotyczącym serializacji produktów leczniczych.
 • Rozszerzenie zakresu prowadzonej dokumentacji aptecznej o dokumenty dotyczące nabywania i zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, surowców farmaceutycznych oraz opakowań do sporządzanych leków, w których są informacje dotyczące każdej transakcji nabycia, zbycia, przechowywania lub przesunięć magazynowych.
 • Obowiązek przechowywania kart przekazania odpadów oraz rezygnacja z wzoru protokołu przekazania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych do utylizacji.
 • Obowiązek zapewnienia indywidualnie zdefiniowanego dostępu do systemu elektronicznego dla każdego użytkownika (logowanie do systemu).
 • Zmiana zasad zabezpieczenia danych w systemie informatycznym apteki oraz sposobu ich archiwizowania.

 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Co ważne, podmioty aktualnie prowadzące apteki będą zobowiązane dostosować się do nowych wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 2022.05.26 [2022.2.1.7]

 • KtoMaLek: Usunięcie komunikatów ostrzegających podczas odrzucania przeterminowanych rezerwacji.
 • KtoMaLek: Poprawa raportowania aktualnych stanów magazynowych w związku z usunięciem rezerwacji z kolejek.
 • Dodanie obsługi zapłaty bonem Sodexo. Domyślnie forma płatności jest nieaktywna.

Zmiany w module APW14 2022.05.26 [2022.2.1.7]

 • Poprawa przeceny VAT na podstawie BLOZ gdy przeceniany towar znajduje się w kolejce, a jego stan magazynowy jest zerowy.

Zmiany w module APW21 2022.05.26 [2022.2.1.7]

 • Dodano możliwość raportowania zestawienia zapłat bonami Sodexo. Menu à Inne à Generowanie zestawienia zapłat bonami Sodexo.

Jak w KS-Aptece zrealizować płatności za pomocą bonów Sodexo?

W wersji 2022.2.1.7 KS-Apteki z dnia 26.05.2022 r. dodano możliwość realizacji płatności za pomocą bonów Sodexo. Domyślnie opcja jest wyłączona, aktywacja formy płatności jest możliwa z poziomu Definicji dokumentów pieniężnych w module APW41 (Definicje -> Dokumenty pieniężne):

Dokładną instrukcję realizacji płatności znajdziecie w poniższym linku:

http://www.apteki.merido.pl/aow_sodexo.pdf


Czy pamiętacie, że od 1 czerwca realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece będzie odbywać się na podstawie przedstawionego oryginału zlecenia?

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 1 czerwca 2022 r. wymagany jest wydruk potwierdzonego za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się na podstawie przedstawionego oryginału zlecenia. Natomiast w przypadku braku możliwości weryfikacji i potwierdzenia zlecenia do odwołania pozostaje możliwość przesłania zlecenia do dowolnie wybranego oddziału wojewódzkiego NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Pobierz PDF