MERIDOnews.

Merido News – 20/2022

Czy wiecie w jaki sposób szybko pobrać ulotkę leku z Pharmindex COMPLETE?

W wersji 2022.2.1.1 KS-Apteki z dnia 22.04.2022 r. Dodano możliwość podglądu dla ulotki przylekowej oraz opisu Pharmindex z poziomu głównego okna PHARMINDEX COMPLETE. Funkcja ta znacznie przyśpiesza wydruk ulotki leku dla pacjenta.


Jak można w eZWM wycofać realizację zlecenia na wyroby medyczne po stronie Portalu SZOI?

Kiedy wykonujecie korektę realizacji zlecenia na wyroby medyczne w poprawie sprzedaży przez skrót ALT+K, pamietajcie że należy również wycofać tą realizację po stronie Portalu SZOI. W tym celu w poprawie sprzedaży, zaznaczamy daną sprzedaż, używamy skrótu klawiszowego CTRL+SHIFT+P i jak pojawi się okno zlecenia używamy skrótu CTRL+S. Pojawi się okno „Statusy eZWM” gdzie zaznaczamy ostatnią realizację i wymieramy [F9] Wycofanie zlecenia. Pamiętajcie, że na wycofanie realizacji zlecenia z Portalu SZOI jest tylko 60 minut od realizacji!


Jak prawidłowo prowadzić ewidencję leków narkotycznych i psychotropowych?

W przypadku leków I-N i II-P niezbędna jest specjalna książka kontroli zarejestrowana i zatwierdzona przez Wojewódzką Izbę Farmaceutyczną. Formą zatwierdzenia jest jej opieczętowanie i przesznurowanie. Książka, nazywana też często książką narkotyczną, jest przechowywana przez okres 5 lat. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ewidencja środków odurzających i psychotropowych była prowadzona w postaci rejestru elektronicznego. Farmaceuci muszą jednak pamiętać, że zapisy nie będą usuwane. Natomiast korekty muszą zostać wykonane przy użyciu specjalnych dokumentów korygujących, na których widnieje czytelny podpis i dane osoby odpowiedzialnej za zrobienie korekty. Ewidencja powinna być drukowana co 2 tygodnie, a wydruki powinny być podpisane przez kierownika apteki i przechowywane przez 5 kolejnych lat. W przypadku leków z grup II-N, III-P i IV-P ewidencja jest realizowana w formie comiesięcznego zestawienia:

  • przychodu i rozchodu,
  • stanu magazynowego z początku i końca miesiąca.

Przygotowane zestawienia powinny być ponumerowane. Ponadto obowiązkiem kierownika jest przeprowadzenie remanentu środków leczniczych o działaniu narkotycznym i psychotropowym. Wydruki należy również przechowywać przez kolejne 5 lat.


Czy apteka powinna doliczać dodatkową opłatę za sprzedaż leków nocą?

Opłatę za wydanie leku w nocy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł. Opłaty za wydanie leku nocą nie pobiera się za wydanie:

  • środków odurzających,
  • antybiotyków,
  • produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną, jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.

 

Apteka opłatę nocną może pobierać, ale nie musi. Teoretycznie opłata nocna jest rekompensatą za pracę nocną. Teoretycznie, ponieważ wiadomo, że nie pokrywa w żaden sposób kosztów nocnego dyżuru, która jest szacowana na kilkaset złotych. W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej Resort Zdrowia postanowił zawrzeć przepisy dotyczące płatnych przez NFZ nocnych dyżurów aptek, by zakończyć wieloletni spór samorządów lokalnych z właścicielami aptek.

 

W programie KS-Apteka możecie ustawić wysokość opłaty dodatkowej oraz ustalić godziny obsługi nocnej w module 41.Administrator –> Opcje modułów –> APW11.4[2,3,4]

Pobierz PDF