MERIDOnews.

Merido News – 2/2022

Czy wiecie, że do końca stycznia trzeba wysłać sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego?

Od 10 stycznia 2022 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego jest dostępny formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 grudnia 2021 r.):

http://form.stat.gov.pl/formularze/2022/passive/ZD-5.pdf

Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 grudnia 2021 r. Sprawozdanie można wypełnić na Portalu Sprawozdawczym GUS po zalogowaniu się na stronie internetowej:

https://raport.stat.gov.pl

Termin przekazania sprawozdania upływa w dniu 31 stycznia 2022 r. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania ZD-5, Główny Urząd Statystyczny prosi by kontaktować się z pracownikami Urzędu Statystycznego w Krakowie. Lista osób do kontaktów dostępna jest na tej stronie internetowej:

http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_krakow_ZD-5.pdf?v=030119

GUS wyjaśnia, że przy podawaniu liczby pracujących według głównego miejsca pracy należy przyjąć zasadę jednorazowego ujmowania osób pracujących w kilku miejscach pracy, tzn. osoby zatrudnione w dwóch lub więcej aptekach powinny oświadczyć, które miejsce pracy uważają za główne, przyjmując za kryterium np. wymiar godzin, kwotę wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości pracą główną powinna być ta praca, która zwykle zajmuje więcej czasu. Jeżeli prace w dwóch lub więcej aptekach zajmują taką samą ilość czasu, pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód. Liczba pracujących ogółem w aptece, punkcie aptecznym obejmuje również właścicieli i współwłaścicieli aptek (punktów aptecznych), jeżeli pracują w danej placówce. W przypadku, gdy właściciel posiada kilka aptek (punktów aptecznych), powinien być uwzględniony w jednej placówce. Do pracujących w głównym miejscu pracy zalicza się wszystkich pracujących, dla których jest to główne miejsce, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu pracy. Do pracujących zaliczane są osoby na urlopach macierzyńskich (tacierzyńskich), natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych są zaliczane tylko w przypadku, gdy nieobecność w pracy trwa krócej niż 3 miesiące lub osoby te są pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymują co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.


Czy pamiętacie, że 20 stycznia jest pierwsze, zdalne szkolenie o temacie: „Przydatne skróty klawiszowe w systemie KS-AOW”?

Przypominamy, że już w najbliższy czwartek odbędzie się bezpłatne
szkolenie on-line organizowane przez firmę Kamsoft. Temat pierwszego
szkolenia to: „Przydatne skróty klawiszowe w systemie KS-AOW”.

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów zobaczcie film poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=Bz0xW0tPVFg&t=36s


Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL? Jakich utrudnień można się spodziewać?

Z opublikowanego przez CSIOZ komunikatu możecie dowiedzieć się, iż
w dniu 17 stycznia br. (poniedziałek), w godzinach 11:00 – 13:00
planowane są prace serwisowe w ZSMOPL. W tym czasie nastąpi
przerwa w dostępie do:
• portalu ZSMOPL;
• funkcjonalności weryfikacji statusu przetwarzania komunikatu
(getStatus);
• funkcjonalności pobrania stanów magazynowych (getStan).

Komunikaty będą przyjmowane, ale ich przetworzenie nastąpi po
zakończeniu wdrożenia.


Kiedy mogą wystąpić przerwy w działaniu portalu Podkarpackiego Oddziału NFZ?

Podkarpacki Oddział NFZ poinformował, że ze względu na prace
serwisowe w systemie informatycznym, w okresie od 14.01.2022 (piątek)
od godziny 17:00 do 15.01.2022 (sobota) do godziny 20:00 wystąpi przerwa
w działaniu portali, strony internetowej oraz rozliczaniu świadczeń. Link
do komunikatu:
https://www.nfzrzeszow.pl/swiadczeniodawcy/aktualnosci/swiadczeniodawcyinformacje-ogolne/prace-serwisowe-przerwa-w-dzialaniu-systemuinformatycznego-14-15-stycznia-2022,art2048/


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:

 • eZWM: poprawiono wyświetlenie komunikatu o niepowiązaniu
  towaru z umową NFZ.
 • Dodano obsługę e-Recepty transgranicznej – wersja zapoznawcza. Funkcjonalność będzie dostępna po opublikowaniu środowiska produkcyjnego przez Centrum e-Zdrowia.
 • Zmiany w wyświetlaniu punktów oraz treści w Rabatach za punkty.
 • Zmiany i poprawki w mechanizmie zaliczek i rozliczeń:
  ➢ Z paragonu z zaliczką na lek robiony usunięto pozycje ze składnikami leku robionego (został sam nagłówek, analogicznie jak na paragonie z lekiem robionym.
  ➢ Z paragonu z rozliczeniem zaliczki usunięto pozycje z rozliczeniami składników leku robionego.
  ➢ Poprawiono wydruk paragonu z rozliczeniem zaliczki leku robionego na drukarkach Mera Online i Novitus HD (na tych drukarkach pojawiał się błąd przy rozliczeniu zaliczki).
  ➢ Specyfikacja sprzedaży tekstowa: usunięto składniki receptury z zaliczek i rozliczeń zaliczek leku robionego.
  ➢ Specyfikacja sprzedaży graficzna: dodano do nazwy nagłówka zaliczki leku robionego oraz rozliczenia słówka [Zal] i [Rozl].
  ➢ Dodano blokadę fiskalizacji niezłożonego leku robionego.
 • Poprawiono problem ze znikaniem kwoty zaliczki z kolejki w przypadku pobrania kilku zaliczek dla jednego klienta i rozliczenia (usunięcia) jednej z nich.
 • Dodano blokadę dodania kolejnej pozycji do recepty z lekiem recepturowym.
 • Poprawiono wydruk korekty FV dla Opieki na lek recepturowy (błędna kwota refundacji w tabelce Rozliczenie dla Opieki).
  Zmiany w module APW13 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:
 • Poprawiono przyjęcie dokumentu zakupu na magazyn. Wyeliminowano problem z brakiem podsumowania i brakiem wpisu daty zatwierdzenia.
  Zmiany w module APW14 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:
 • Dostosowano funkcjonalność ukrywania towarów do nowych opcji APW22.2.9, APW22.4.9, APW22.4.10.

Zmiany w module APW21 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:

 • Poprawiono eksport do SAP generowany z poziomu edycji zestawienia refundacyjnego, dla opcji [F10] Wydruki – Faktura VAT (z uwzgl. korekt) i Faktura VAT. Eksport błędnie przekazywał daty dla poszczególnych wydruków.
 • Obsługa e-Recepty transgranicznej. Aktualizacja ewidencji recept, wydruków.
 • W przeglądzie pozycji zestawienia refundacyjnego poprawiono kontrolę ryczałtu za lek robiony.

Zmiany w module APW23 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:

 • Zadanie z GP: Retaksacja recept: dodano możliwość poprawy kodów recepty, danych zamiennika, znacznika Nie zamieniać i Pro auctore/familiae.

Zmiany w module APW41 – 2022.01.11 [2022.1.0.0]:

 • Dodano opcję APW22 -> 2. Ustawienia globalne -> 9. Usuwanie kodów BLOZ i EAN podczas ukrywania karty towaru.
 • Dodano opcję APW22 -> 4. Kartoteki centralne -> 9. Zezwalaj na ukrywanie kart towarowych powiązanych z kartoteką centralną.
 • Dodano opcję APW22 -> 4. Kartoteki centralne -> 10. Usuwanie powiązania z kartą centralną podczas ukrywania karty towaru.
Pobierz PDF