MERIDOnews.

Merido News – 16/2022

Jakie zmiany czekają pacjentów w aptekach od 1 maja? Czy jest już udostępniony KS-BLOZ symulacyjny zawierający te zmiany?

W dniu 20.04.2022 został przez Kamsoft udostępniony KS-BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany wg: „Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 14 kwietnia 2022 roku. Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.05.2022 r. Instrukcję do samodzielnego pobrania i wgrania projektu zmian w aptece można znaleźć na naszej stronie pod adresem:

https://apteki.merido.pl/bloz_symulacyjny.pdf

Dopłaty pacjenta obniżą się dla 314 leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 16 z nich. Największe obniżki, przekraczające 50 zł, dotyczyć będą następujących produktów:

 • Sandostatin LAR w dawkach 10 mg, 20 mg i 30 mg,
 • Rekovelle,
 • Menopur.

Wzrost dopłat pacjenta dotyczyć będzie 306 produktów. W przypadku 12 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł. Najwyższa podwyżka dotyczy produktu Firazyr i wynosi aż 2164,55 zł.

Link do obwieszczenia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-kwietnia-2022-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-maja-2022-r


Czy wiecie o zmianie cenników produktów na wyroby medyczne od 1 czerwca 2022?

Od 1 czerwca 2022 r. Essity wprowadza nowy cennik refundacyjny produktów Tena. W nowym wykazie zostały dokonane zmiany cen większości produktów. Nowy cennik Essity możecie zobaczyć pod adresem:

https://www.merido.pl/apteki/cennik_refundacyjny_tena_01_06_2022.pdf

Firma Hartmann również poinformowała, że w związku ze wzrostem cen surowców, kosztów procesów produkcyjnych oraz zasobów ludzkich, od 1 czerwca 2022 r. ulegają zmianie ceny zakupu asortymentu z zakresu inkontynencji oraz sugerowane ceny sprzedaży wyrobów medycznych objętych refundacją dla pacjentów. Nowy cennik Hartmann możecie zobaczyć pod adresem:

https://www.merido.pl/apteki/cennik_refundacyjny_hartmann_01_06_2022.pdf

W celu przygotowania aneksu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Ważna informacja: zgodnie z obowiązującymi przepisami cennik należy aneksować na 30 dni, przed dniem obowiązywania wprowadzanej zmiany. W związku z tym, aby nowy cennik obowiązywał od 1 czerwca 2022 roku, aneks powinien wpłynąć do NFZ najpóźniej 30 kwietnia 2022 r.


Jak poprawić błąd: „Brak dokumentu źródłowego dla transakcji…” podczas generowania raportu do ZSMOPL?

Podczas generowania raportu do ZSMOPL często występuje błąd: „Brak dokumentu źródłowego dla transakcji…”, który uniemożliwia jego wysyłkę.

W celu poprawienia takich błędów należy odszukać podaną transakcję w poprawie sprzedaży, kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Specjalne -> Zrób WZ dla zaznaczonej sprzedaży

Po wykonaniu tych czynności raport powinien wykonać się prawidłowo.


Czy wiecie, że w KS-Aptece możliwe jest przepisywanie numeru telefonu z e-Recepty na kartę pacjenta?

W wersji 2022.2.0.6 KS-Apteki z dnia 07.04.2022 r. dodano przepisywanie numeru telefonu z e-Recepty na kartę pacjenta (jeżeli numer został podany). Umożliwiono również „ręczne” wprowadzenie numeru z poziomu okna e-Recepta (po wybraniu klawisza [F6]):


Jakie jest stanowisko Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie udzielania usług farmaceutycznych i wykonywania zadań zawodowych poza apteką?

Według Naczelnej Izby Aptekarskiej niektóre formy samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty mogą być wykonywane również poza apteką, a należą do nich:

 1. sprawowanie opieki farmaceutycznej – w formie uprawniającej do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie;
 2. udzielanie następujących usług farmaceutycznych:
  • przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego,
  • udzielanie porady farmaceutycznej,
  • wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi,
  • usługi farmacji klinicznej (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego);
 3. wykonywanie następujących zadań zawodowych:
  • udział w racjonalizacji farmakoterapii,
  • uczestniczenie w badaniach klinicznych,
  • sprawowanie nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiocie wykonującym działalność leczniczą (np. stanowisko inspektora ds. gospodarki lekiem),
  • prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia;
  • przeprowadzanie analiz farmakoekonomicznych;
  • prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków (wykonywane w obszarze klinicznym podmiotu leczniczego).
Pobierz PDF