MERIDOnews.

Merido News – 15/2022

Czy widzieliście naszą nową stronę www?

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej www. Strona jest dostępna pod tym samym adresem:

https://merido.pl/

Na stronie znajdziecie m.in.:

 • informacje o naszej firmie,
 • aktualności w formie bloga,
 • historia firmy,
 • zdjęcia i opisy pracowników.

Czy jest już projekt obwieszczenia refundacyjnego, które ma wejść w życie od 1 maja?

14 kwietnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 maja 2022 r. Obwieszczenie Ministra Zdrowia zawiera:

 • Podstawy limitu: apteka,
 • Podstawy limitu: programy lekowe i chemioterapia,
 • Projekt załącznika do obwieszczenia,
 • Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta,
 • Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty.

Link do projektu:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-maja-2022-r


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.04.08 [2022.2.0.7]

 • Odblokowanie ukrytej kolumny „Cena zakupu” w funkcji F2-Zamówienia w sprzedaży podstawowej.

Zmiany w module APW11 – 2022.04.14 [2022.2.0.8]

 • eZWM/Wnioski: udostępniona została funkcjonalność umożliwiająca realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Usunięcie ostrzeżenia „Uwaga! Obcokrajowiec” dla pacjentów spoza UE. Przy realizacji e-Recepty wystawionej na pacjenta z Ukrainy, niepotrzebnie było wyświetlane okno informujące o potrzebie wypełnienia danych EKUZ/Poświadczenia NFZ/Cert.
 • Nagłówek dokumentu faktury sprzedaży. Poprawiono ustawienie opcji faktura kredytowa dla form zapłaty niekredytowych.
 • Możliwość wyświetlenia listy „Punktowane produkty i szkolenia” dla Programów Partnerskich.

Zmiany w module APW13 – 2022.04.08 [2022.2.0.7]

 • Możliwość wyświetlenia listy „Punktowane produkty i szkolenia” dla Programów Partnerskich.

Zmiany w module APW21 – 2022.04.08 [2022.2.0.7]

 • eZWM: dodano obsługę kodu UA uprawnienia do świadczeń dla zleceń na wyroby medyczne.

Czy wiecie, że w KS-Aptece jest weryfikacja statusu podmiotu podczas pobierania jego danych z Bazy Internetowej REGON?

W wersji 2022.2.2.0 KS-Apteki z dnia 17.03.2022 r. dodano weryfikację statusu podmiotu podczas pobierania jego danych z Bazy Internetowej REGON. Sygnalizowane jest zakończenie, wstrzymanie działalności oraz wykreślenie z ewidencji. Przykładowy wynik weryfikacji zaprezentowany został poniżej:


Których leków brakuje w aptekach w kwietniu 2022?

Na aktualnej liście braków najbardziej krytyczne produkty to nadal zawiesiny pediatryczne z antybiotykami takie jak: Ceclor, Ceroxim i Hiconcil 0,25 g/5 ml 100 ml. Brakuje również nowoczesnych leków wykorzystywanych w terapii cukrzycy typu drugiego: Ozempic i Trulicity. Inne leki, których brakuje w aptekach to: Chlorprothixen Zentiva, Bi-Profenid 150 mg po 20 tabletek, Kornam 5 mg po 30 tabletek, plastry transdermalne Systen Conti, Medikinet CR 10 mg z metylofenidatem, Concerta. Poprawiła się natomiast dostępność leków zawierających przeciwzapalny budezonid, takich takich jak BDS N, Benodil, Miflonide Breezhaler czy Nebbud oraz heparyn drobnocząsteczkowych (Clexane i Fraxiparine).

Pobierz PDF