MERIDOnews.

Merido News – 14/2022

Czy wiecie o szkoleniu pt. „Poznaj możliwości narzędzia wspierającego doradztwo lekowe w KS-AOW”?

Zapraszamy serdecznie na szkolenie pt. „Poznaj możliwości narzędzia wspierającego doradztwo lekowe w KS-AOW”. Jego celem jest pokazanie narzędzia wspierającego Doradztwo Lekowe w KS-AOW: Pharmindex® COMPLETE. Szkolenie odbędzie się już w dniu 12 kwietnia 2022 r. dwukrotnie o godz. 10.00. oraz o godz. 18.30

Rejestracja i szczegóły znajdziecie na stronie:

www.osoz.pl/doradztwolekowe


Czy wiecie, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej?

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 7 kwietnia 2022 r. udostępniona zostanie funkcjonalność umożliwiająca wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej. Identyfikacja pacjenta odbywać się będzie na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie. W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi eWUŚ należy:

  • potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia ze wskazaniem tytułu uprawnienia UA – Osoby, którym przysługują uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
  • przyjąć od pacjenta, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia).

 

Więcej informacji znajdziecie w komunikacie:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8190.html


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

Zmiany w module APW11 – 2022.04.07 [2022.2.0.6]

  • Sprawdzenie statusu podmiotu podczas pobierania jego danych z bazy internetowej REGON. Sygnalizowane jest obecnie zakończenie, wstrzymanie działalności czy wykreślenie z ewidencji.
  • Zadanie z Giełdy Pomysłów: Przepisywanie numeru telefonu z e-Recepty na kartę pacjenta.
  • Tworzenie faktury sprzedażowej zbiorczej. Odblokowano możliwość ustawiania faktury kredytowej na nagłówku dokumentu.
  • Poprawiono wyliczanie ceny detalicznej podczas nadawania uprawnienia IB dla recepty umieszczonej w kolejce.

Czy widzieliście drugi odcinek filmu o zmianach wprowadzonych w systemie KS-AOW?

Zachęcamy do obejrzenia kolejnego odcinka serii podsumowań zmian wprowadzonych w systemie KS-AOW – „What’s new”. W tym odcinku pokazane są następujące zagadnienia:

  • Nowe komunikaty związane z realizacją e-Recept,
  • Nowości dotyczące faktur sprzedaży i faktur zakupowych,
  • Zmiany w zestawieniach,
  • Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia.

Film poniżej:

Pobierz PDF