MERIDOnews.

Merido News – 13/2022

Kiedy będzie przerwa techniczna w systemie ZSMOPL? Jakich utrudnień można się spodziewać?

Z opublikowanego przez CSIOZ komunikatu możecie dowiedzieć się, iż w dniu 4 kwietnia br. w godzinach 09:00 – 13:00 planowane są prace serwisowe w ZSMOPL. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do:

 • portalu ZSMOPL;
 • funkcjonalności weryfikacji statusu przetwarzania komunikatu (getStatus);
 • funkcjonalności pobrania stanów magazynowych (getStan).

Komunikaty będą przyjmowane, ale ich przetworzenie nastąpi po zakończeniu wdrożenia.


Czy znacie nowe narzędzie do doradztwa lekowego Pharmindex COMPLETE?

Pharmindex COMPLETE to nowy moduł dostępny w aptecznym programie sprzedażowym KS-AOW – moduł, dzięki któremu farmaceuta odpowie na wiele, nawet najbardziej szczegółowych pytań pacjenta dotyczących leku, który przyjmuje oraz spowoduje, że pacjent poza apteką będzie pamiętał o informacjach przekazanych przez farmaceutę.

 

Możliwości modułu Pharmindex COMPLETE:

 • przegląd ALERTÓW i informacji dotyczących leku takich, jak np. zawartość substancji pomocniczych,
 • dostęp do pełnego, stale aktualizowanego opisu Pharmindex i ulotki dla pacjenta,
 • dostęp do Komunikatów Bezpieczeństwa prezesa URPL i (lub) MZ,
 • wydrukowanie PHARMETEK – etykiet lekowych z kluczowymi informacjami dla pacjenta.

Więcej informacji dowiecie się z poniższego filmu i strony internetowej:

https://youtu.be/C_cxJc3PgDs

https://pharmindexcomplete.pl/

Jeśli chcecie zamówić Pharmindex COMPLETE dla swojej apteki zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.


Do jakich analiz z aptek możecie mieć dostęp dzięki systemowi KS-OmniPharm?

W ramach narzędzia do zarządzania aptekami KS-OmniPharm macie  dostęp do szeregu analiz, dzięki którym szybko i efektywnie możecie osiągnąć cele biznesowe.

1. Kluczowe wskaźniki efektywności, kluczowe mierniki dokonań (KPI) – finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji, dostarczają także bieżącej informacji w zakresie badanych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

KPI poziom BASIC składa się z następujących wskaźników efektywności:

 • Obrót netto/brutto, marża,
 • Zapas magazynowy w dniach (wystarczalność zapasu w dniach według kryterium ilości oraz wartości),
 • Struktura czasu magazynowania,
 • Dostępność towarów,
 • Brakujący poziom dostępności towarów,
 • Dostępność towarów, zapas magazynowy w dniach (wystarczalność zapasu),
 • Dostępność towarów, towary zalegające,
 • Zakupy, sprzedaż,
 • Zapas magazynowy, średni termin płatności.

 

2. Kokpit menadżerski – przedstawia wartości statystyczne i trendy, które obrazują ogólną kondycję całej sieci aptek w porównaniu do danych historycznych.

Analizowane dane:

 • Cena opakowania leku – średnia cena brutto opakowania leku w okresie bazowym i odniesienie do okresu porównawczego.
 • Marża apteczna – średnia marża procentowa na aptekę – marża procentowa liczona wg wzoru: (wartość sprzedaży netto – wartość zakupu netto)/wartość sprzedaży netto w okresie bazowym i odniesienie do okresu porównawczego.
 • Obrót w aptece – średnia wartość sprzedaży brutto na aptekę w okresie bazowym oraz odniesienie do okresu porównawczego.
 • Liczba pacjentów – średnia ilość pacjentów w aptece w okresie bazowym (wyliczona jako średnia ilość paragonów wystawionych w aptece w okresie) oraz odniesienie do okresu porównawczego.
 • Sprzedaż na pacjenta – średnia wartość sprzedaży brutto na jednego pacjenta (na jeden paragon) w okresie bazowym oraz odniesienie do okresu porównawczego.
 • Poziom refundacji – procentowy udział refundacji w wartości sprzedaży brutto liczona wg wzoru: Wartość refundacji / Wartość sprzedaży brutto) w okresie bazowym oraz odniesienie do okresu porównawczego.
 • Rodzaj sprzedaży – udział w wartości sprzedaży brutto w podziale na typy sprzedaży (sprzedaż na receptę, sprzedaż OTC i sprzedaż środków pomocniczych) w okresie bazowym oraz w okresie porównawczym.
 • Sprzedaż brutto (obrót) w czasie – ostatnie 3 lata – wartość sprzedaży brutto w podziale na miesiące na przestrzeni ostatnich 3 lat.
 • Top 10 aptek wg obrotu – okres bazowy – 10 najlepszych aptek pod względem wartości sprzedaży brutto posortowanych malejąco.
 • Top 10 towarów wg obrotu – okres bazowy – 10 najlepszych towarów pod względem wartości sprzedaży brutto posortowanych malejąco.

3. Statystyki z rynku – analiza obrazuje ogólną kondycję aptek w stosunku do wszystkich aptek dostępnych na rynku.

Jeśli chcecie wykorzystywać powyższe rozwiązania w swoich aptekach zapraszamy do kontaktu z naszym serwisem.


Jaka nowa blokada została dodana podczas sprzedaży w KS-Aptece?

W wersji 2022.2.0.2 z dnia 24.03.2022 r. uniemożliwiono wystawienie Faktury Vat sprzedaży na podstawie rezerwacji, w sytuacji, kiedy Nabywca ma ten sam NIP co Apteka. Podczas próby wystawienia faktury wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat:

W tej samej wersji dodano również blokadę zmiany formy płatności dla faktur z dni poprzednich oraz z dnia bieżącego, w zależności od włączonego uprawnienia 11_0022 i 11_0022-1 w module APW41.Administrator.

Pobierz PDF