MERIDOnews.

Merido News – 11/2022

Czy wiecie, że wzrastają ceny na wyroby medyczne producentów TZMO i Hartmann?

 

W związku ze wzrostem cen surowców, kosztów procesów produkcyjnych oraz zasobów ludzkich, od 1 kwietnia 2022 r. ulegają zmianie ceny zakupu asortymentu z zakresu inkontynencji oraz sugerowane ceny sprzedaży wyrobów medycznych firmy Hartmann objętych refundacją dla pacjentów. Firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych producent peluchomajtek i podkładów Seni również wprowadza nowy cennik z dniem 1 maja 2022 roku. Zlecamy, aby wykonać aneks do umowy na wyroby medyczne jeszcze w marcu, który będzie obowiązywał od 1 maja.

W celu przygotowania aneksu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Poniżej zamieszczamy nowe cenniki:

Seni: http://www.apteki.merido.pl/seni_05_2022.pdf

Hartmann: http://www.apteki.merido.pl/hartmann_04_2022.pdf


Czy widzieliście nowy film firmy Kamsoft podsumowujący zmiany wprowadzone w systemie KS-AOW w I kwartale 2022 roku?

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów firma Kamsoft, udostępniła pierwsze z cyklicznych podsumowań zmian wprowadzonych w systemie KS-AOW. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami i wykorzystania ich do poprawy komfortu i efektywności Waszej pracy.

W tym odcinku pokazane są zagadnienia związane z:

 • Mobilną aplikację APTIX,
 • Modułem do realizacji e-Recepty transgranicznej,
 • Usprawnieniami związanymi z realizacją e-Recept,
 • Nowymi opcjami w module Kartoteki.

Poniżej link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=UBskwB2rR7o


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

 

Zmiany w module APW11 – 2022.03.17 [2022.2.0.0]

 • Sprzedaż podstawowa, poprawa wybierania ceny ustalonej z karty towaru podczas promocji, dla której ustawiony jest parametr – priorytet cena ustalona z karty towaru.
 • Zadanie z Giełdy Pomysłów: Dodano blokadę sprzedaży nieprawidłowo podzielonego opakowania (do tej pory było tylko ostrzeżenie). Blokada jest możliwa do wyłączenia przez nadanie uprawnienia 11-0041 „Akceptacja sprzedaży niepoprawnie podzielonego opakowania”.
 • Dodano możliwość skorygowania na fakturze VAT ceny sprzedaży oraz VAT-u. Korekta wartości jest możliwa tylko na sprzedażach pełnopłatnych bez recepty.
 • Poprawa wyświetlania Alert-ID dla komunikatów z KOWAL-a w zakładce „Leki sprzedane z alertami/ komunikatami.”
 • Umożliwienie realizacji recept IN z jednoczesnym uprawnieniem S/C.
 • Poprawiono generowanie Dokumentów Realizacji Recept, które były odrzucane przez SIM z komunikatem błędu: „Dokument nie jest
 • zgodny ze Schematronem”. Dane opiekuna nie zostaną przekazane na DRR w przypadku, gdy na e-Recepcie podano komplet danych pacjenta (w tym PESEL pacjenta), a nie wykazano identyfikatora opiekuna.

 

Zmiany w module APW23 – 2022.03.17 [2022.2.0.0]

 • Raport spójności danych AOW i wysłanych DRR: Poprawiono odczyt płatnika oraz identyfikatora pacjenta z DRR w przypadku realizacji recept wystawionych dla obcokrajowca.
 • Raportowanie do GIF, poprawa wysyłki na mail przy użyciu protokołu SSL.

 

Zmiany w module APW35 – 2022.03.17 [2022.2.0.0]

 • Rozwinięcie opcji apw13.2.46 o wariant: 'Dostawy na zamówienie indywidualne, dokumenty MM i rezerwacje internetowe’. Opcja tak ustawiona spowoduje, że zamówienia internetowe nie będą brane pod uwagę podczas ustalania ceny detalicznej w strategii OSD (cena z ostatniej dostawy).

 

Zmiany w module APW41 – 2022.03.17 [2022.2.0.0]

 • Rozwinięcie opcji apw13.2.46 o wariant: 'Dostawy na zamówienie indywidualne, dokumenty MM i rezerwacje internetowe’.

Jaka nowa blokada została dodana podczas sprzedaży w KS-Aptece?

 

 

W wersji 2022.2.2.0 z dnia 17.03.2022 r. dodano blokadę sprzedaży nieprawidłowo podzielonego opakowania (dotychczas wyświetlane było jedynie ostrzeżenie). Blokada jest możliwa do wyłączenia przez nadanie uprawnienia 11-0041: Akceptacja sprzedaży niepoprawnie podzielonego opakowania.

 


Jakie nieprawidłowości w zakresie realizacji recept w IV kwartale 2021 roku stwierdziły podczas kontroli Terenowe Wydziały Kontroli NFZ?

 

W IV kwartale 2021 roku, Terenowe Wydziały Kontroli NFZ przeprowadziły 58 postępowań kontrolnych w aptekach. Stwierdzone w wyniku przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości, dotyczyły m.in.:

 • braku danych, pieczątki lub podpisu osoby wydającej receptę;
 • wydania leku w ilości większej niż wynikało to z ordynacji lekarskiej;

zrealizowania recept: na leki recepturowe z błędnie przekazanymi danymi dotyczącymi kodu postaci leku recepturowego; przez osobę, która zgodnie z grafikiem aptecznym przebywała na urlopie; z błędnie przekazanymi danymi dotyczącymi daty i godziny przyjęcia recepty do realizacji i wykonania leku recepturowego; z brakiem adnotacji w Dokumencie Realizacji Recepty dotyczącej wprowadzonych zmian w składzie leku; z brakiem numeru telefonu świadczeniodawcy; z brakiem określenia przez lekarza ilości surowca farmaceutycznego; z niedozwoloną zmianą w składzie leku recepturowego;

 • nieobecności magistra farmacji w aptece w godzinach pracy apteki;
 • realizacji recept przez osoby nieposiadające kwalifikacji i uprawnień do ich realizacji;
 • braku udokumentowania zakupu leków lub surowców farmaceutycznych;
 • podania w danych o obrocie błędnego kodu odpłatności za lek, błędnego typu identyfikatora osoby wykonującej lek recepturowy lub osoby realizującej receptę, innego numeru kodowego EAN niż faktyczny dla wydanego leku gotowego lub kodu postaci leku recepturowego zapisanego na recepcie, innej informacji o wysokości dopłaty świadczeniobiorcy lub innej kwoty podlegającej refundacji niż wynika z tytułu wydanych opakowań leku;
 • realizacji recept mimo nieprawidłowego lub braku sposobu dawkowania;
 • nieprzekazania w terminie informacji o zmianach w ewidencji osób zatrudnionych w aptece;
 • nieprawidłowego wyliczania marży oraz ceny detalicznej produktów leczniczych;
 • braku w Dokumencie Realizacji Recepty adnotacji o numerze i rodzaju dokumentu lub informacji o uprawnień dodatkowych pacjenta;
 • niezamieszczenia informacji o zawarciu przez aptekę umowy na realizację recept oraz o możliwości nabycia przez świadczeniobiorcę leku objętego refundacją innego niż lek przepisany na recepcie o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym;
 • braku potwierdzenia na rewersie recepty uprawnień dodatkowych pacjenta;
 • rozbieżności pomiędzy osobą realizującą receptę widniejącą na otaksowaniu, a osobą wydającą lek potwierdzającą realizację recepty;
 • wydania leku, którego dawka substancji czynnej nie stanowi wielokrotności dawki zaordynowanego leku; przedstawienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których NFZ dokonał refundacji;
 • wydania leku innego niż zaordynowany na recepcie;
 • nieprawidłowej wyceny leku recepturowego;
 • nieprzekazania recepty do kontroli;
 • wydania leku jako refundowany pomimo zapisu 100%;
 • braku pełnego adresu pacjenta;
 • występowania rozbieżności pomiędzy ilościami zakupionych leków a ich rozchodem.

Jak pacjenci mogą zrealizować e-Receptę z Internetowego Konta Pacjenta w przypadku braku Internetu?

 

W aplikacji mojeIKP została dodana możliwość wyświetlenia e-Recept, kiedy nie mamy połączenia z Internetem. Gdy wyświetla się komunikat, że nie macie dostępu do Internetu, nadal możecie skorzystać z dostępu do dokumentów. W tym celu trzeba kliknąć na „Przejdź do trybu offline”. Informacje i dokumenty w aplikacji widoczne w trybie offline, będą takie, jakie były aktualne przy ostatnim połączeniu z Internetem i zalogowaniu się do mojeIKP.

 

Pobierz PDF