MERIDOnews.

Merido News – 10/2023


Czy wiecie, kiedy będzie przerwa w dostępie do systemu realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne eZWM?

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia w najbliższą sobotę 11-03-2023 r. W godzinach 08:00 – 16:00 nie będzie dostępu do systemu:

Zlecenia Zaopatrzenia (https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/)

W czasie niedostępności nie będzie możliwe wystawianie i realizowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w systemie eZWM.

Zlecenia należy wystawiać i realizować poza systemem tj. w formie papierowej. Zlecenia wystawione w formie papierowej wymagają potwierdzenia w OW NFZ.

W czasie niedostępności systemu świadczeniodawcy realizujący zlecenia powinni zweryfikować uprawnienie do świadczeń – poprzez złożenie przez pacjenta oświadczenia w formie papierowej albo przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń.

Wprowadzenie danych o realizacji do systemu eZWM będzie możliwe w trybie wstecznym od poniedziałku 13 marca 2023r.

Komunikat NFZ


Czy widzieliście nowe karty towarowe uwzględniające znacznik „Wyłączony ze sprz. Weter.”?

.

W aktualizacji KS-AOW 2023.1.2.6 na karcie towaru oraz karcie BLOZ pojawił się nowy znacznik Wyłączony ze sprz. Weter. Modyfikacje te są podyktowane wejściem w życie zmian prawnych dotyczących wyłączenia ze sprzedaży na receptę weterynaryjną środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/1255 z dnia 19 lipca 2022 r.

Ustawienie znacznika „Wyłączony ze sprz. weter.” na karcie towarowej jest sprawdzane podczas sprzedaży na receptę weterynaryjną. Jeżeli na karcie danego towaru pole „Wyłączony ze sprz. weter.” jest zaznaczone, to farmaceuta zostanie poinformowany, że dany produkt nie może być ordynowany przez weterynarza.

W zależności od ustawień opcji APW11.1.12. Dopuszczenie sprzedaży (z pytaniem) pozycji zablokowanych wyświetlone zostanie ostrzeżenie lub blokada:

  • Jeżeli opcja APW11.1.12. ustawiona jest na NIE, to sprzedaż na receptę weterynaryjną dla takiej pozycji (z zaznaczonym polem Wyłączony ze sprz. weter.) zostanie zablokowana:

  • Jeżeli opcja APW11.1.12. ustawiona jest na Tak, wszystkie odpłatności (lub Tylko sprz. odręczna, Tylko Rp. 100%, Tylko Rp. 100% i odręczna), to podczas realizacji sprzedaży na receptę weterynaryjną dla takiej pozycji (z zaznaczonym polem Wyłączony ze sprz. weter.) wyświetlone zostanie ostrzeżenie (rys. poniżej). Do farmaceuty należy wówczas decyzja o kontynuacji lub zaniechaniu sprzedaży


Jakie zmiany w programie KS-Apteka pojawiły się w ostatnich dniach?

.

.Zmiany w module APW11 z dnia 2023.03.06 [2023.1.2.8]

  • Leki on-line: Dodano możliwość przeniesienia zarezerwowanych leków
    do produktów wstrzymanych po anulowaniu rezerwacji w systemie zewnętrznym.
  • Terminale płatnicze PeP: zaktualizowano szablon wydruku odcinka sprzedaży
    z przewalutowaniem transakcji dla terminali, które nie mają możliwości
    samodzielnego wykonania wydruków.

Czy chcielibyście wziąć udział w corocznych testach funkcjonalnych e-recepty transgranicznej?

.

Centrum e-Zdrowia zaprasza Farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-recepty transgranicznej.

Testy odbędą się w dniach 27-31 marca oraz 3-7 kwietnia 2023r. Testy funkcjonalne zakładają przetestowanie zmian wynikających z przyrostowych wymagań Komisji Europejskiej. W związku z uruchomieniem realizacji e-recept transgranicznych we wrześniu 2022 roku udział w testach PPT jest świetną okazją, by zapoznać się z działaniem usługi.

Udział w teście polega na udziale w wideorozmowie z testerami, którzy udostępniają ekran swojego komputera. Zadaniem Farmaceuty jest ocena czytelności i poprawności wyświetlanych informacji. Tester może poprosić Farmaceutę o wskazanie produktu z rejestru leków, aby w konsekwencji wybrać wskazany przez Farmaceutę produkt i zrealizować testową e-receptę.

Wszystkie szczegóły dotyczące testów można znaleźć tutaj. 


Jaką nową, przydatną dla Farmaceutów funkcję może wkrótce zyskać aplikacja mObywatel?

.

Wczoraj, 09-03-2023 r. Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel w której znalazły się zmiany w art. 17 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

Został dodany punkt w brzmieniu: „jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo zaawansowaną pieczęcią elektroniczną”, a także: „dokument Prawo wykonywania zawodu farmaceuty w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie może być udostępniany w postaci dokumentu mobilnego”. o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z o aplikacji mObywatel”.

Z ustawy wynika też, że Prawo wykonywania zawodu farmaceuty udostępniane w postaci dokumentu mobilnego, będzie zawierało niemal te same dane co dokument papierowy: nazwę dokumentu (PWZ) w języku polskim i angielskim, numer PWZ, datę uzyskania, organ przyznający, imię (imiona) i nazwisko farmaceuty, tytuł zawodowy i wizerunek twarzy, a także dwie adnotację: „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Aktualne informacje dotyczące prawa wykonywania zawodu farmaceuty znajdują się w rejestrze farmaceutów”.


Pobierz PDF